(၂၀၂၁) ခုႏွစ္အတြက္ တရုတ္ရိုးရာရာသီခြင္ေတြရဲ႕ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေန

instagram/karma8kitty

၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ လာမယ့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ရက္ေန႔စၿပီး တရုတ္ရိုးရာအရ ႏြားႏွစ္ထဲဝင္ေရာက္သြားၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ တရုတ္ရာသီခြင္ ၁၂ပါးရဲ႕ ယခုႏွစ္အတြင္းၾကံဳေတြ႔ႏို္င္ေျခရွိတဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးအလားအလာေတြကို asiaone ကတဆင့္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Asia (@hello_its_asia)

ၾကြက္ (၁၉၄၈, ၁၉၆၀, ၁၉၇၂, ၁၉၈၄, ၁၉၉၆, ၂၀၀၈)

ၾကြက္ႏွစ္ဖြားေတြအတြက္ေတာ့ ဒီႏွစ္က ကံဇာတာဟာ အေတာ္ေလးတည္ၿငိမ္ေနပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ၾကြက္ႏွစ္ဖြားေတြဟာ မိတ္ေဆြေတြပိုတိုးပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္မွ  ေအာင္ျမင္မႈရရွိ္မယ့္အေျခအေနပါ။ ကံေကာင္းေစတဲ့ဂဏန္းေတြကေတာ့ ၁ နဲ႔ ၉ပါ။ ကံေကာင္းေစတဲ့အေရာင္ေတြကေတာ့ အနက္၊ အျပာ၊ အျဖဴနဲ႔ ေရႊေရာင္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏြား (၁၉၆၁, ၁၉၇၃, ၁၉၈၅, ၁၉၉၇, ၂၀၀၉, ၂၀၂၁)

ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ႏြားႏွစ္သေကၤတဟာ ကံေကာင္းတဲ့ၾကယ္ေတြရဲ႕အေထာက္အပံ့ကို မရရွိတဲ့ႏွစ္ပါပဲ။ မိမိရဲ႕ယံုၾကည္မႈ၊ ခံႏို္င္ရည္အားကို စိန္ေခၚတဲ့အေတြ႔အၾကံဳေတြန႔ဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမွာပါ။ အခက္အခဲေတြနဲ႔ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ရမယ့္ ႏွစ္ပါပဲ။ ကံေကာင္းေစတဲ့ဂဏန္းကေတာ့ ၁ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းေစတဲ့အေရာင္ေတြကေတာ့ အျပာနဲ႔ အနက္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

က်ား (၁၉၅၀, ၁၉၆၂, ၁၉၇၄, ၁၉၈၆, ၁၉၉၈, ၂၀၁၀)

အကူအညီေပးမယ့္သူေတြ၊ ကိုယ့္ကိုေက်းဇူးျပဳမယ့္သူေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ႏို္င္တဲ့ႏွစ္ပါပဲ။ ကံေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ေပမယ့္ လူတိုင္းကို သတိနဲ႔ယံုၾကည္ပါ။ ကံေကာင္းေစတဲ့ဂဏန္းကေတာ့ ၇ နဲ႔ ၁၁ ျဖစ္ၿပီး ကံေကာင္းေစတဲ့အေရာင္ေတြကေတာ့ အဝါ၊ အညိဳ၊ အနီနဲ႔ လိေမၼာ္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ယုန္ (၁၉၅၁, ၁၉၆၃, ၁၉၇၅, ၁၉၈၇, ၁၉၉၉, ၂၀၁၁)

READ
တူရာသီဖြား(Libra) မ်ားအတြက္ 2017 ဇြန္လ အေထြေထြ ေဟာစာတမ္း

ယုန္ႏွစ္ဖြားေတြအတြက္ ကံအေကာင္းဆံုးႏွစ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ စိန္ေခၚမႈေတြက ေစာင့္ၾကိဳေနပါတယ္။ သူတစ္ပါးလုပ္ၾကံမႈေတြနဲ႔ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ အရင္းအႏွီးၾကီးၾကီးမားမားျမွဳပ္ႏွံဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ႏွစ္မဟုတ္ပါဘူး။ ကံေကာင္းေစတဲ့ဂဏန္းေတြက ၃ နဲ႔၁၁ ျဖစ္ၿပီး ကံေကာင္းေစတဲ့အေရာင္ေတြကေတာ့ အစိမ္း၊ အဝါနဲ႔ အညိဳတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Freepik_Exemplore

နဂါး (၁၉၅၂, ၁၉၆၄, ၁၉၇၆, ၁၉၈၈, ၂၀၀၀, ၂၀၁၂)

နဂါးႏွစ္ဖြားေတြအတြက္ ေျဖာင့္ျဖဴးတဲ့ႏွစ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အခက္အခဲၾကီးၾကီးမားမားမရွိပါ။ အခက္အခဲေတြ႔တဲ့အခါ ကူညီမယ့္သူ အလိုလိုေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ အလ်င္လို၊ စိ္တ္မရွည္တာေတြကိုေတာ့ ေလွ်ာ့ပါ။ ကံေကာင္းေစတဲ့ဂဏန္းကေတာ့ ၃ နဲ႔ ၉ ျဖစ္ၿပီး ကံေကာင္းေစတဲ့အေရာင္ေတြကေတာ့ အစိမ္း၊ အျဖဴနဲ႔ ေရႊေရာင္တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေျမြ (၁၉၅၃, ၁၉၆၅, ၁၉၇၇, ၁၉၈၉, ၂၀၀၁, ၂၀၁၃)

ယခုႏွစ္ ကံေကာင္းတဲ့ရာသီခြင္ေတြထဲ ေျမြႏွစ္ဖြားေတြမပါေပမယ့္ အလုပ္အကို္္င္ဘက္မွာေတာ့ တိုးတက္မႈကို ညႊန္ျပေနပါတယ္။ မလိုအပ္ဘဲ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔။ အမႈအခင္းၾကံဳရတတ္တဲ့အတြက္ပါ။ က်န္းမာေရးဂရုစိုက္ေပးပါ။ ကံေကာင္းေစတဲ့ဂဏန္းေတြက ၇နဲ႔ ၉ ျဖစ္ၿပီး ကံေကာင္းေစတဲ့အေရာင္ေတြကေတာ့ အနီ၊လိေမၼာ္၊ အျဖဴနဲ႔ ေရႊေရာင္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ျမင္း (၁၉၅၄, ၁၉၆၆, ၁၉၇၈, ၁၉၉၀, ၂၀၀၂, ၂၀၁၄)

ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ျမင္းႏွစ္ဖြားေတြက မႏွစ္ကထက္ ပိုကံေကာင္းလာေတာ့မွာပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း အခ်စ္ေရးမွာေတာ့ လမ္းခြဲျပတ္စဲမႈေတြၾကံဳေတြ႔ရမယ့္ အေၾကာင္းတရားေတြေပၚေပါက္ႏို္င္ေျခရွိေနပါတယ္။ ကံေကာင္းေစတဲ့ ဂဏန္းေတြကေတာ့ ၃ နဲ႔ ၁၁ ျဖစ္ၿပီး ကံေကာင္းေစတဲ့အေရာင္ေတြကေတာ့ အစိမ္း၊ အဝါနဲ႔ အညိဳတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိတ္ (၁၉၉၅, ၁၉၆၇, ၁၉၇၉, ၁၉၉၁, ၂၀၀၃, ၂၀၁၅)

READ
ၾသဂုတ္ (၁၀) ရက္ေန႔အတြက္ ရာသီခြင္တို႔ရဲ႕ ကံဇာတာ

ဆိတ္ႏွစ္ဖြားေတြကေတာ့ ဒီႏွစ္ဟာ ခက္ခဲပင္ပန္းရမယ့္ႏွစ္ပါပဲ။ ေငြေရးေၾကးေရးဆံုးရံႈးမႈေတြ၊ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း မ်က္ႏွာပ်က္ရမွာမ်ိဳးေတြ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ကံေကာင္းေစတဲ့ဂဏန္းကေတာ့ ၇ျဖစ္ၿပီး ကံေကာင္းေစတဲ့အေရာင္ကေတာ့ အနီနဲ႔ လိေမၼာ္ျဖစ္ပါတယ္။

Freepik_Exemplore

ေမ်ာက္ (၁၉၅၆, ၁၉၆၈, ၁၉၈၀, ၁၉၉၂, ၂၀၀၄, ၂၀၁၆)

ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားေတြအတြက္ ကံေကာင္းတဲ့ႏွစ္တစ္ႏွစ္လို႔ ဆိုႏို္င္ပါတယ္။ ကူညီမယ့္သူ ေပါမ်ားသလို စီးပြားေရးတိုးတက္လာမႈေတြကိုလည္း ၾကံဳေတြ႔ရမွာပါ။ ကံေကာင္းေစတဲ့နံပတ္ေတြကေတာ့ ၁ နဲ႔ ၁၁ ျဖစ္ၿပီး ကံေကာင္းေစတဲ့အေရာင္ေတြကေတာ့ အျပာ၊ အနက္၊ အဝါနဲ႔ အညိဳတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကက္ (၁၉၅၇, ၁၉၆၉, ၁၉၈၁, ၁၉၉၃, ၂၀၀၅, ၂၀၁၇)

ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ၾကက္ႏွစ္ဖြားေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ စီးပြားေရးမွာ ကံအနည္းငယ္ရွိေနပါတယ္။ ကူညီမယ့္သူေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ကံေကာင္းတဲ့ဂဏန္းေတြကေတာ့ ၉ နဲ႔ ၁၁ ျဖစ္ၿပီး ကံေကာင္းေစတဲ့အေရာင္ေတြကေတာ့ အျဖဴ၊ ေရႊေရာင္၊ အဝါ နဲ႔အညိဳတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေခြး (၁၉၅၉, ၁၉၇၀, ၁၉၈၂, ၁၉၉၄, ၂၀၀၆, ၂၀၁၈)

ေခြးႏွစ္ဖြားေတြအတြက္လည္း ကံေကာင္းတဲ့ႏွစ္ပါပဲ။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြပြင့္လာၿပီး စီးပြားတိုးမယ့္ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းေစတဲ့ ဂဏန္းေတြကေတာ့ ၃ နဲ႔ ၇ျဖစ္ၿပီး ကံေကာင္းေစတဲ့အေရာင္ေတြကေတာ့ အစိမ္း၊ အနီနဲ႔ လိေမၼာ္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဝက္ (၁၉၅၉, ၁၉၇၁, ၁၉၈၃, ၁၉၉၅, ၂၀၀၇, ၂၀၁၉)

ဝက္ႏွစ္ဖြားေတြအတြက္ေတာ့ အလုပ္နဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးဘဝၾကား ဟန္ခ်က္ညီညီေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္တဲ့ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားထြက္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္လည္း ဒီႏွစ္ဟာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းေစတဲ့ ဂဏန္းေတြကေတာ့ ၁နဲ႔ ၃ျဖစ္ကာ ကံေကာင္းေစတဲ့ အေရာင္ေတြကေတာ့ အျပာ၊ အနက္နဲ႔ အစိမ္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ShweMom

SHARE