ကမာၻ႔အရယ္ရဆံုး လက္ေဝွ႔ပြဲေလမ်ားလား…?

ခႏၶာကိုယ္ဝိတ္ခ်င္းက အေတာ္ကိုကြာျခားျပီး လက္ေဝွ႔ပြဲက ရယ္ေနရပါတယ္။ အေကာင္ၾကီးကလည္း အိပဲ့အိပဲ့နဲ႔
ခႏၶာကိုယ္ေသးသူကလည္း ဝင္မလံုးရဲ။ ကိုယ့္ဘာာသာကိုယ္သာ ဆက္ၾကည့္ၾကည့္ပါေတာ့။

Source: youtube

SHARE