ဆံပင္အရွည္ကို ေျပေျပေလးေကာက္ခ်င္တဲ့ ပ်ိဳေမေတြအတြက္ ဆံပင္ပုံစံအဆန္းေလးမ်ား

ဆံပင္အရွည္ႀကီးထားတဲ့ မိန္းကေလးေတြ ေကာက္လုိ႕ရႏုိင္မယ့္ အေျပေကာက္ပုံစံေလးေတြကို မွ်ေ၀ေပးထားပါတယ္။ ဆံပင္အေျဖာင့္က ရုိးလြန္းလုိ႕ အေျပာင္းအလဲေလးျဖစ္သြားေအာင္ ေကာက္ၾကည့္ၾကေနာ္။

#ဆံပင္ရွည္အေကာက္ပုံစံဆန္း (၁)

#ဆံပင္ရွည္အေကာက္ပုံစံဆန္း (၂)

Processed with VSCO with a6 preset

#ဆံပင္ရွည္အေကာက္ပုံစံဆန္း (၃)

#ဆံပင္ရွည္အေကာက္ပုံစံဆန္း (၄)

#ဆံပင္ရွည္အေကာက္ပုံစံဆန္း (၅)

#ဆံပင္ရွည္အေကာက္ပုံစံဆန္း (၆)

#ဆံပင္ရွည္အေကာက္ပုံစံဆန္း (၇)

#ဆံပင္ရွည္အေကာက္ပုံစံဆန္း (၈)

#ဆံပင္ရွည္အေကာက္ပုံစံဆန္း (၉)

#ဆံပင္ရွည္အေကာက္ပုံစံဆန္း (၁၀)

Hannwe Soe

SHARE