ေမေဒးအားလပ္ရက္မွာ ခရီးသြားဦးေရျပည့္က်ပ္သြားခဲ့တဲ့ဂရိတ္ေဝါရဲ႕အေျခအေန

အလုပ္သမားေန႔ေၾကာင့္ အားလပ္ရက္ဆက္သြားတဲ့ (၃)ရက္အခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းခရီးသြားဦးေရဟာ တဟုန္တိုးျမင့္တက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ မဟာတံတိုင္းႀကီးကို တက္ၾကဖို႔ပါ။

medium.com/shanghaiist

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ခရီးသြားေတြကို အဆြဲေဆာင္ႏုိင္ဆံုး မဟာတံတုိင္းႀကီးရဲ႕ ဘာဒါလင္းအပိုင္းမွာ အလုပ္သမားေန႔အားလပ္ရပ္အတြင္း ခရီးသြားေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ဓာတ္ပံုေတြဟာ အင္တာနက္ေပၚမွာ hot ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဂရိတ္ေဝါႀကီးမွာ ခရီးသြားေတြနဲ႔ ၾကပ္ညပ္ေနပံုကို ေတြ႔ရေပမယ့္ အဲဒီ့တစ္ေနရာတည္းက စုျပံဳသြားၾကတာမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ တျခားေနရာေတြမွာလည္း ျပည့္ၾကပ္ေနပါေသးတယ္။

medium.com/shanghaiist

တ႐ုတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဒီစေန၊ တနဂၤေႏြနဲ႔ အလုပ္သမားေန႔ ရက္ဆက္သြားခဲ့တဲ့ ပိတ္ရက္ေတြမွာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းခရီးသြားဦးေရ (၁၄၇)သန္းရိွခဲ့ျပီး မႏွစ္ကထက္ (၉.၃)ရာခုိင္ႏႈန္းေတာင္ တက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

medium.com/shanghaiist

ဂရိတ္မွာသာမက ခ်ံဳခ်င့္ျမိဳ႕က ဟုန္ယာအေဆာက္အဦးႀကီးနားမွာလည္း ခရီးသြားေတြကို အခုလိုေတြ႔ရျပီး..

medium.com/shanghaiist

Dunhuang ျမိဳ႕က ကႏၱရာေတြမွာလည္း အခုလိုသြားေရာက္လည္ပတ္ေနၾကတာ ေတြ႔ရမွာပါ။

medium.com/shanghaiist
medium.com/shanghaiist

အားလပ္ရက္မွာ ဒီလိုလူေတြ ၾကပ္ညပ္ေနတာကို သေဘာမက်မယ့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြကေတာ့ အိမ္မွာသာ ေအးေအးေဆးေဆးအနားယူေနၾကတယ္ဆိုပါတယ္။

READ
Gymကစားျပီးပံုေတြခဏခဏတင္သူေတြဟာ အတၱၾကီးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိ

White (Shwemom)

Ref: medium.com/shanghaiist

SHARE