မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ေဖာက္ျပန္ေနရင္ ေဖာ္ထုတ္ေပးမယ့္နည္းပညာအသစ္နဲ႔အိပ္ရာ

ဒီအိပ္ရာကိုေတာ့ စပိန္နုုိင္ငံသား အိပ္ရာ ကုတင္မ်ားထုတ္လုပ္သူ Durmetကတီထြင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ စပိန္ဟာ
ကမာၻေပၚမွာ ေဖာက္ျပန္မႈအမ်ားဆံုးနုုိင္ငံလို႔ကိန္းဂဏန္းမ်ားကေဖာ္ျပေနခဲ့တာေၾကာင့္ သူဟာ ဒီအိပ္ရာကိုတီထြင္ဖုိ႔
အၾကံရခဲ့တာပါ။
1

ဒီ အိပ္ရာ ဟာ မိမိအလုုပ္သြားေနခ်ိန္မွာ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္က အျခားတစ္ေယာက္နဲ႔ ေဖာက္ျပန္ေနရင္ မိမိဆီကို
ဖုန္း Applicationကတစ္ဆင့္ Messageလွမ္းပို႔ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအိပ္၇ာကို Smartressလို႔နာမည္ေပးထား
ပါတယ္။

အိပ္ရာ

အိပ္ရာ အလုပ္လုပ္ပံု

ဒီ အိပ္ရာ မွာ အာရံုခံစနစ္၂၄ေနရာပါဝင္ျပီး အိပ္ရာေပၚမွာဘယ္သူေတြရွိေနေၾကာင္း၊ ဘယ္ေနရာမွာ လႈပ္ေနေၾကာင္း၊
ဘယ္ေလာက္ဖိအားမ်ားေနေၾကာင္းကုိအာရံုခံျပိး 3Dပံုရိပ္ထုတ္လုပ္ေပးပါတယ္။ အိပ္ရာကိုတီထြင္တဲ့Company
ရဲ့ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Jose Antonio Muinosက “ဒိကုုတင္ကိုထုတ္ရတာ အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြကို သစၥာရွိေအာင္
ပါ။ ညဘက္တြင္သာမဟုတ္ပဲ ေန႔ဘက္ေတြအလုပ္သြားခ်ိန္မွာလည္း စိတ္ခ်လက္ခ်သြားနိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအိပ္ရာ
ဟာ နုုိင္ငံတကာမွာပါ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ကြ်န္ေတာ္တို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။”လို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။

Source:mirror

shwemom post photo (1)

SHARE