ဓႏုရာသီဖြား(Nov 23- Dec 21)မ်ား အေၾကာင္း

ဓႏုရာသီဖြား(Sagittarius )တုိ႕ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀

ႏွစ္စဥ္ ႏို၀င္ဘာလ (22)ရက္ကေန ဒီဇင္ဘာလ (21)အတြင္း ေမြးဖြားၾကသူမ်ားေတြကုိ ဓႏုရာသီဖြားေတြလုိ႔ သက္မွတ္
ပါတယ္။ ရာသီခြင္ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀အရ ဓႏုရာသီဖြားေတြဟာ ဘ၀မွာ ႐ုန္းကန္လုိစိတ္ ၀ီရိယ ႀကီးမားသူေတြ ျဖစ္ၾက
ၿပီး၊ ဉာဏ္ပညာႀကီးမားသူေတြျဖစ္ကာ အရာရာကို သင္လြယ္တတ္လြယ္ပါတယ္။ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားလွၿပီး အျခားရာ
သီခြင္မ်ားရဲ႕ ေလးစားမႈကုိ ခံရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စကားေျပာတဲ့အခါမွာ အမွန္တရားကုိသာ ေျပာတတ္လုိ႔လည္း လူမုန္း
ခံရသူေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အခ်စ္ေရး

ဓႏုရာသီဖြားတုိ႔ဟာ အခ်စ္ေရးမွာ စန္းပြင့္သူေတြ ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတရံမွာေတာ့ အပ်ိဳႀကီးလူပ်ိဳႀကီးျဖစ္ဖုိ႔ ကံဇာတာပါတတ္သ
လုိ၊ အေၾကာင္းတိုက္ဆုိင္လြန္းလွ်င္လည္း အိမ္ေထာင္ဆက္ မ်ားတတ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်စ္တစ္ခုရဖုိ႔ အရမ္းႀကီး
ႀကိဳးစားအားထုတ္စရာမလုိပဲ အိမ္ေထာင္ဘက္/လက္တြဲေဖာ္ ေတြ႕တတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အိမ္ေထာင္ဘက္ေတြရဲ႕ သံသ
ယနဲ႕ အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ခံရသူေတြ ျဖစ္တတ္ၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာအမ်ားဆုံး တက္ေလ့ရွိတဲ့ ရာသီဖြားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

READ
Aries (မိႆရာသီဖြား)ေတြအတြက္ ဧၿပီလ ကံၾကမၼာ ေဟာစတမ္း

ပညာေရး

ဓႏုရာသီဖြားေတြဟာ ပညာေရးမွာေတာ့ စံျပပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္တတ္ၿပီး ျဖတ္ထုိးဉာဏ္နဲ႔ မွတ္ဉာဏ္ အလြန္ေကာင္းသူေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာကုိရွာေဖြရာမွာလည္း ေလာဘတႀကီး ရွာေဖြတတ္ၿပီး အျမင့္ဆုံးဘြဲ႕ထူး ဂုဏ္ထူးေတြနဲ႕ ဂုဏ္ျပဳခံရႏုိင္
သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေပနဲ႕အႏုပညာနယ္ပယ္မွာလည္း တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြေၾကာင့္ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားတတ္ၿပီး၊ ေက်ာင္း-တကၠသိုလ္တုိ႔ရဲ႕ စံျပဳထုိက္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရး

စီးပြားေရးမွာလည္း ဓႏုရာသီဖြားေတြဟာ သူမ်ားေတြေလာက္ ပင္ပင္ပန္းပန္းမလုပ္ရဘဲ ေငြရေပါက္ ေခ်ာင္သူေတြ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ အစုအစပ္ပုိင္စီးပြားေရးုတုိ႕နဲ႔ အက်ိဳးေပးေလ့ရွိၿပီး ကိုယ္တကယ္ရင္းနီးကၽြမ္း၀င္မႈမရွိတဲ့ စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာေတာ့ ေငြဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ အလိမ္ခံရျခင္းတုိ႕ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရး

က်န္းမာေရးမွာေတာ့ ဓႏုရာသီဖြားေတြအဖုိ႕ ႏွလုံး၊ ေသြး နဲ႕ အသဲေရာဂါေတြ စုိးရိမ္ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကူးစက္ေရာဂါေတြအတက္ေရာဂါကိုလည္း သတိထားရမွာ ျဖစ္္ပါတယ္။ သာမာန္လူေနမႈဘ၀ကေတာ့ က်န္းမာေရးေဒါင္ေဒါင္ျမည္သူေတြ
ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး အသက္ရွည္တတ္ပါတယ္။

READ
Ex က သင့္ရဲ႕ ဘယ္လို အရာေတြကို လြမ္းေနလဲ(ရာသီခြင္အလိုက္)

Shwemom (Baydin)

shwemom post photo

SHARE