ၿဗိစာၦရာသီဖြား(Oct 24-Nov 22)မ်ား အေၾကာင္း

ၿဗိစာၦရာသီဖြား (Scorpio)တုိရဲ႕ သေဘာသဘာ၀

ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တုိဘာလ (24)ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာလ (22)ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားကို ၿဗိစာၦရာသီဖြားေတြလုိ႔ သက္မွတ္ပါ
တယ္။ ၿဗိစာၦရာသီဖြားတုိရဲ႕ ရာသီခြင္သေဘာသဘာ၀အရေတာ့ အလြန္စိတ္ႀကီး စိတ္ဆက္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္ၿပီဆုိ
ရင္ အရမ္းခ်စ္တတ္ၿပီး မုန္းၿပီဆုိရင္လည္း ရန္သူအျဖစ္ မွတ္ယူတတ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းမာၿပီး တဇြတ္ထုိးဆန္သူ
မ်ားျဖစ္ၾကသလုိ၊ အေကာင္းဆုံးနဲ႔အဆုိးဆုံးၾကားမွာ ဒြန္တြဲေနတတ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိမွန္တယ္ထင္ရင္ ရဲရဲ၀င့္၀င့္
လုပ္တတ္သလုိ မွားသြားရင္လည္း ရင္ေကာ့ၿပီးခံရဲတဲ့ သတၱိရွိသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ိဳ႕၀ွက္သိပ္သည္းမႈလည္း ေကာင္းလွ
ၿပီး လုိခ်င္တာကို မရ ရေအာင္ယူတတ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ဘက္က ေပးဆပ္ၿပီး အားနည္းသူကို အကာအကြယ္
ေပးတတ္သူေတြ ျဖစ္ၾကသလုိ၊ ရန္သူကိုလည္း သဲႀကီးမဲႀကီးတုိက္ခုိက္တတ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

READ
ေက်ာင္းစာညံ့သူေတြက ပိုေအာင္ျမင္ၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း(၄)မ်ိဳး

အခ်စ္ေရး

အခ်စ္ေရးမွာေတာ့ ၿဗိစာၦရာသီဖြားေတြဟာ ကံေကာင္းတတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေသြးစူလြယ္ေသာ ၿဗိစာၦရာသီဖြားတုိ႕အတြက္ လက္တြဲရာမွာ ေအးတိေအးစက္ လက္တြဲေဖာ္ေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းကို သြယ္၀ုိက္ေဖာ္ျပ
တတ္ျခင္း မရွိေတာ့ အခ်စ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ရွင္းရွင္းဘြင္းဘြင္းမွ သေဘာက်တတ္သူေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အေျပာအ
ဆုိ မတတ္ေပမယ့္ ေခ်ာေမာလွပတဲ့ အိမ္ေထာင္ဘက္ေတြနဲ႔ ေရစက္ဆုံရေလ့ရွိၿပီး အခ်စ္တစ္ခုမွ အခ်စ္တစ္ခုကို ေျပာင္း
ေရႊ႕ရမွာကို အေတာ္ေလး မုန္းတီးသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရး

ပညာေရးမွာေတာ့ ၿဗိစာၦရာသီဖြားေတြဟာ သာမာန္အဆင့္သာရွိတတ္ၿပီး အရမ္းႀကီး မေတာ္သလုိ အရမ္းႀကီးလည္း မထူး
ခၽြန္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အရာရာကုိ ဇြဲရွိရွိနဲ႕ ဆည္းပူးေလ့လာတတ္တဲ့ သေဘာသဘာ၀ေၾကာင့္ ပညာေရး ဆုံးခန္းတုိင္
သည္အထိ ရွိတတ္ပါတယ္။ အားကစားနဲ႕ ကုိယ္ခံပညာဘက္မွာ အက်ိဳးေပးသန္သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ႏွလုံးရည္ထက္ လက္႐ုံး
ရည္ကိုသာ ပုိမုိအားကုိးတတ္ၾကပါတယ္။

READ
ညဘက္အိပ္ရင္းေစာင္ကုိ ဆြဲလုတဲ့သူေတြၾကံဳဖူးလား? ဒီအခ်က္ေၾကာင့္လုၾကတာတဲ့။

စီးပြားေရး

ေအာက္က်ိဳ႕ရတာ၊ ေခါင္းငုံ႕အေလွ်ာ့ေပးရတာမ်ိဳးကုိ သေဘာမက်သူမ်ားျဖစ္လုိ႕ စီးပြားေရးမွာ ႐ုန္းကန္ရတတ္ပါတယ္။ ဒါ
ေပမယ့္ ထူးထူးျခားျခားအေနနဲ႔ ကုန္သည္-ကုန္၀ယ္-ကုန္ေရာင္းနဲ႔ အက်ိဳးေပးသန္သူေတြ ျဖစ္ေနတတ္ျပန္ပါတယ္။ မ်ား
ေသာအားျဖင့္ေတာ့ စိတ္လုိက္မာန္ပါ ရင္းနီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြေၾကာင့္ ဥစၥာပ်က္တတ္သူေတြ ျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားပ်က္လည္း စိတ္
ဓာတ္က် လက္မႈိင္ခ်တတ္သူေတြ မဟုတ္လုိ႔ အခ်ိန္တုိအတြင္း ေငြျပန္ရွာႏုိင္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရး

က်န္းမာေရးကေတာ့ ၿဗိစာၦရာသီဖြားေတြဟာ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ႏွလုံး၊ အဆုတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါ
ေတြ သတိထားဖုိ႔ လုိအပ္ၿပီး၊ အျမင့္မွာလုပ္ရတဲ့အလုပ္ေတြ၊ ယာဥ္ေမာင္းအလုပ္ေတြကိုလည္း သတိထား လုပ္ကုိင္သင့္သူ
ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင္ေတာ့ အသက္ရွည္ရွည္ ေနႏုိင္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

Shwemom (Baydin)

shwemom post photo

SHARE