ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သူအမ်ားစုဟာ ဒိုက္ထိုးရာမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ထိုးဖို႔ထက္ အေ၇အတြက္မ်ားဖို႔ကို ဦးစားေပးကာ ထိုးေန
ၾကပါတယ္။ တကယ့္ ဒိုက္ထိုးနည္းအမွန္မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဘယ္ေလာက္ပဲဒိုုက္ထိုုးထိုုး ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားမတက္လာၾကပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ Shwemomပရိတ္သတ္ၾကီးအတြက္ ဒိုက္ထိုးနည္းအမွန္ကုိေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Shwemom

SHARE