ၾကက္ဥကို အသဲပံုေလးရေအာင္ျပဳတ္နည္း

အိမ္မွာေနရင္း ကိုယ့္ဘာသာျပဳတ္စားရင္တာ ဘာလိုု႔ အသဲပံုုလုပ္စားမွာလဲလိုု႔ေတာ့ မေမးနဲ႔ေနာ္။ တတ္ထားေတာ့ေကာင္း
တာေပါ့။ အိမ္ကိုဧည့္သည္လာတာတို႔၊ ကိုုယ့္ေကာင္ေလးကိုဟင္းခ်က္ေကြ်းတာတို႔၊  ကိုယ့္ေကာင္မေလးကိုု ဟင္းခ်က္
ေကြ်းတာတို႔၊  အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာအသံုးဝင္ပါလိမ့္မယ္။

Source: youtube

ထူးထူး (Shwemom)

SHARE