ေယာက္်ားေလးေတြ အက်ၤီလက္ေခါက္ထားတာမ်ိဳးကို မိန္းကေလးေတြက သေဘာက်တတ္ၾကပါတယ္။ သိသိသာသာ
ၾကီး သေဘာက်တာမဟုတ္ေပမယ့္ စိတ္ထဲမွာ က်ိတ္ျပီးသေဘာၾကတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ သေဘာက်
ေလာက္ေအာင္ အကၤ်ီလက္ေခါက္တတ္သူက မ်ားမ်ားစားစား မရွိပါဘူး။ ျဖစ္သလိုေခါက္ထားတဲ့အတြက္ ဖရိုဖရဲျဖစ္ေန
ပါတယ္။

ေယာက္်ားေလးေတြအတြက္လည္း အကၤ်ီလက္ေခါက္နည္းကိုမသိတဲ့အတြက္ လိပ္တင္တဲ့အခါမွာ ပင္ပန္းသလို ျပန္ခ်
တဲ့အခါမွာလည္း ပင္ပန္းပါတယ္။

အထက္က ဗီဒီယိုထဲမွာေတာ့ အက်ၤီလက္ေခါက္နည္း ၂မ်ိုုးကိုေဖာ္ျပထားျပီး ဒုတိယတစ္မ်ိဳးကေတာ့ ေနရာတိုင္းနဲ႔သင့္
ေတာ္ပါတယ္။ ပထမတစ္မ်ိဳးကေတာ့ အလုပ္လုုပ္စရာရွိလို႔ ေခါက္တင္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးပါ။

Shwemom

SHARE