လူ႔အညစ္အေၾကးေတြကို ရထားေတြမွာစြမ္းအင္အျဖစ္ အသံုးျပဳမယ့္ အဂၤလန္ ကုမၸဏီ

ULR Partners

ကိုယ့္အညစ္အေၾကးကို ေလာင္စာအျဖစ္အသံုးျပဳမယ့္ကိစၥဟာ စိတ္မသက္သာဖြယ္ျဖစ္ေပမယ့္ အနာဂတ္ကမာၻအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ Ultra Light Rail (ULR) Partners က ထုတ္လုပ္တဲ့ ဘိုင္အိုမီသိန္းဂက္စ္အသံုးျပဳ ကားရထားေတြဟာဆိုရင္ ေကာက္ပဲသီးႏွံအၾကြင္းအက်န္ေတြ၊ မိလႅာအမိႈက္ေတြ၊ တိရစာၦန္မစင္ေတြနဲ႔ စြန္႔ပစ္အစားအေသာက္ေတြကို ေလာင္စာအတြက္အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ULR Partners

ရထားေတြကို ၿမိဳ႕ျပခရီးသြားလာေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး အဂၤလန္အစိုးရကေတာ့ ဒါကိုအားေပးလ်က္ရွိေနပါတယ္။ ေလထုထဲမွာ သဘာဝအားျဖင့္ ကာဘြန္ျဖစ္ၿပီးသား ပစၥည္းေတြကိုအသံုးျပဳတဲ့အတြက္ ရထားေတြဟာ ကာဘြန္ဓာတ္ေငြ႔သစ္ေတြကို မထုတ္လုပ္နုိင္ေတာ့ပါဘူး။

ULR Partners

ဒီအစား ရထားေတြဟာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းနဲ႔ အညစ္အေၾကးေတြကိုသံုးစြဲၿပီး ဘက္တီးရီးယားေတြကိုအသံုးျပဳကာ ဂက္စ္အျဖစ္ၿဖိဳခြဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထြက္လာတဲ့ဂက္စ္ကိုေတာ့ ရထားေလာင္စာအျဖစ္နဲ႔အသံုးျပဳမွာပါ။ Sustainable Innovation Fund ကေတာ့ ULR Partners ကို ရထားထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ေပါင္ ၆ေသာင္းေထာက္ပံ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

READ
နာမည္ၾကီး လူသံုးကုန္ အိမ္သံုးကုန္ေတြရဲ႕ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိလွတဲ့ အမိုက္စားေၾကာ္ျငာမ်ား
ULR Partners

ရထားဟာ ခရီးသည္ဦးေရ ၁၂၀ကိုတင္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ကိုဗစ္အတြင္း ခရီးသြားလာရာမွာ လံုျခံဳေစမယ့္ စိတ္ဝင္စားစရာ feature ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းထားဦးမွာပါ။  Black Country Chamber of Commerce ကေတာ့ ရထားေတြကို UV အလင္းေတြနဲ႔ အဆင့္ဆင့္သန္႔စင္ထားတဲ့ေလေတြကိုသာ အသံုးျပဳၿပီး ခရီးသည္ေတြကိုကာကြယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ features ေတြကေတာ့ ကပ္ေရာဂါအတြင္းမွာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ခရီးသြားလာမႈျဖစ္ေစမွာပါ။ ေၾကညာခ်က္အရေတာ့ အခုေတြ႔ျမင္ရမယ့္ကားရထားေတြဟာ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္တဲ့အျပင္ ယာဥ္ေၾကာင့္ လူေသႏႈန္းေတြကိုလည္း ေလ်ာ့က်သြားလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုထားေၾကာင္း unilad အရ သိရပါတယ္။

ShweMom

SHARE