James Cook University စင္ကာပူတြင္ တက္ေရာက္ျပီး ၾသစေၾတးလ် Campus သုုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕သင္ယူနုုိင္မည့္  အခြင့္အေရး

ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုုးအဆင့္(၄)ရခုုိင္ႏႈန္းစာရင္းဝင္ ၾသစေၾတးလ် James Cookတကၠသိုုလ္၏ နယ္ေျမခြဲတစ္ခုု ျဖစ္
သည့္ JCU Singapore သိုု႕တက္ေရာက္နုုိင္မည့္ ဝင္ခြင့္အခ်က္အလက္မ်ားဆိုုင္ရာ ပညာေရးေႏြးပြဲကိုု 2016 ခုုႏွစ္
ဆန္းပိုုင္း Novotel Hotel ရန္ကုုန္ျမိဳ႕တြင္ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း AT&S Co.Ltd မွ သိရပါတယ္။

JCU

အဆိုုပါ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုု ၂၀၁၆ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၀)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႕ ေန႔လည္ (၁း၀၀)နာရီမွ ညေန(၃း၀၀)
နာရီ အထိ ရန္ကုုန္ျမဳိ႕ Novotel Hotel ၊(၄)လြာရွိ မေႏၱေလးခန္းမတြင္ ျပဳလုုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာနုုိင္ငံ၏ ပညာေရး စနစ္အေနအထားမွာ အေျခခံပညာအဆင့္(၁၂)တန္း ပညာေရး
မဟုုတ္သည့္အတြက္ ၾသစေၾတးလ် James Cook University၏ ေက်ာင္းခြဲျဖစ္သည့္ James Cook University
Singapore (JCUS)သိုု႕ ျမန္မာနုုိင္ငံက အေျခခံပညာ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားႏွင့္ ဂ်ီစီအက္စ္အီးေအာင္ျမင္
ထားသူမ်ား တက္ေရာက္နုုိင္မည့္ University Foundation Program အေၾကာင္း၊ ျမန္မာနုုိင္ငံမွ ဘြဲ႕ၾကိဳေက်ာင္းသား
မ်ားႏွင့္ ဘြဲ႕ရထားျပိးသူမ်ားသည္လည္း တက္ေရာက္ရရွိထားသည့္ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ား ေပၚမူတည္၍ ဘာသာရပ္ဆိုုင္ရာ
ကင္းလြတ္ခြင့္(သိုု႕မဟုုတ္) သင္တန္းကာလ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားျဖင့္ စီးပြားေရး ဘာသာရပ္မ်ား၊ အိုုင္တီဘာသာရပ္မ်ား၊ဟိုုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဘာသာရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သိပၺံဘာသာရပ္မ်ားဆိုုင္ရာဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကိုု
ရယူနုုိင္မည့္ အေၾကာင္းတိုု႕ကိုု JCU ၏ Country Manager ျဖစ္သူ Ms.Catherine Htike က အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးေပး
မည္ျဖစ္ပါသည္။

READ
ကိုယ့္ အလုပ္ရွင္ကို ဒီလိုစကားမ်ိဳးေတြ လံုး၀မေျပာမိပါေစနဲ႔...

ျမန္မာနုုိင္ငံ( သိုု႔မဟုုတ္) နုုိင္ငံတကာမွ ဘြဲ႕ရျပီးသူမ်ားအတြက္ စီးပြား/စီမံ မဟာဘြဲ႕ဒီဂရီ (Master of Business
Administration) ၊ စာရင္းအင္းအထူး ကြ်မ္းက်င္မဟာဘြဲ႕ ဒီဂရီ (Master of Professional Accounting) ၊ နုုိင္ငံတကာ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ဧည့္လုုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ ဆုုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ဘြဲ႕ဒီဂရီ (Master of International Hospitality
and Tourism Management) ၊ အိုုင္တီမဟာဘြဲ႕ ဒီဂရီ (Master of IT)ႏွင့္ အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္း ဆိုုင္ရာ မဟာဘြဲဲ႕ဒီဂရီ
(Master of Guidence and Counselling) တန္းမ်ားအျပင္၊ ဘာသာရပ္ႏွစ္ခုု ေပါင္းစပ္သင္ယူလိုုျပီး ဘြဲ႕လြန္ဒီဂရီ (၂)
မ်ိဳး တျပိဳင္နက္ ရရွိလိုုသူမ်ားအတြက္ စီးပြား၊စီမံႏွင့္ စာရင္းအင္း အထူးကြ်မ္းက်င္ မဟာဘြဲ႕ဒီဂရီ (MBA and MPA) ၊
အိုုင္တီႏွင့္စီးပြား၊ စီမံမဟာဘြဲ႕ဒီဂရီ (MBA and MIT) ၊ နုုိင္ငံတကာ ခရီးသြား လာေရးႏွင့္ ဧည့္လုုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ
ဆိုုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စီးပြားစီမံမဟာဘြဲ႕  ဒီဂရီ (MBA & MIHTM) စသည္တိုု႕ အေၾကာင္း၊ JCU တကၠသိုုလ္၏
ဘြဲ႕လြန္တန္းမ်ားကိုု တိုုက္ရိုုက္ တက္ေရာက္ခြင့္ မရသူမ်ားအတြက္ Postgraduate Qualifying Program (PQP)
(၄လ) တန္းမွ တဆင့္ ေလွ်ာက္ထားနုုိင္မည့္အေၾကာင္း ၊ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ႏွင့္ IELTS လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း
တိုု႕ကိုုပါအေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးေပးမည္ ျဖစ္သည္။

READ
လစာဘာလို႔မတိုးေသးတာလဲ?

ထိုု႕အျပင္ စကၤာပူ ပညာသင္စားရိတ္ အတိုုင္းေပးသြင္းရံုုျဖင့္ semester တစ္ခ်ိုု႕တစ္ဝက္အား  ၾသစေၾတးလ်ရွိ James
Cook University Campus တြင္ သါားေ၇ာက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္မ်ား ၊ ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ေက်ာင္းတြင္း
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အလုုပ္အကိုုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ အေသးစိတ္မ်ားကိုုရွင္းလင္း ေဟာေျပာေပးမည္ ျဖစ္ရာ
ပညာေရး ပြဲတက္ေရာက္သူမ်ားမွ သိခ်င္သည္မ်ားကိုုလည္း ေမးျမန္းနုုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

JCUက ျပဳလုုပ္က်င္းပမည့္ ပညာေရးေဆါးေႏြးပြဲ႕ိုု တက္ေရာက္လိုုပါက အေဆာင္(၅) အခန္း(၄)၊ MICT၊ လိႈင္တကၠသိုုလ္
နယ္ေျမ၊ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္၊ ဖုုန္းနံပါတ္ 01-521125, 01-652258, 09799595949, 095062171 သိုု႕ ေမးျမန္း စံုုစမ္းနုုိင္ပါတယ္။

Myanmar Online Media

SHARE