ကရကဋ္ရာသီဖြား(Cancer) မ်ားအတြက္ 2017 ဇြန္လ အေထြေထြေဟာစာတမ္း

ကရကဋ္ရာသီဖြားေတြဟာ ပင္ကုိယ္သဘာ၀အရ ဆက္ဆက္ထိမခံသူမ်ား၊ မဟုတ္မခံစိတ္ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးမွာလည္း ေအာက္က်ိဳ႕မခံလုိသူမ်ားျဖစ္လုိ႔ လူ႕ဂြစာေတြလုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ လူမႈေရးမွာေတာ့ တစ္ေပါက္ထုိး ေျပာ တတ္ၾကသူေတြ ဆုိေပမယ့္ အမ်ားရဲ႕ခ်စ္ၾကည္ညိဳျခင္း ခံရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 2017 ဇြန္လဟာ ကရကဋ္ရာသီဖြားေတြ
အတြက္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးလလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။

ပညာေရး

ပညာေရးမွာ နဂုိကတည္းက ထြန္းေပါက္သူမ်ားပီပီ ရတဲ့အခြင့္အလမ္းေတြကုိ ဆုပ္ကိုင္တတ္ၾကသူေတြပါ။ အတိတ္ကို ေကာင္းေကာင္း သုံးသပ္တတ္သူမ်ားျဖစ္သလုိ၊ အနာဂတ္ကိုလည္း ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားႏုိင္ၾကလုိ႔ အမွားအယြင္း နည္းပါးပါလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ သြားရဖုိ႔လည္း ရွိၿပီး၊ အျခားႏုိင္ငံတစ္ခုခုက အဆင့္ျမင့္ ဒီဂရီေကာလိပ္ေတြ ကုိ ျပည္တြင္းမွာပင္ ဆည္းပူးခြင့္ရမွာပါ။

အလုပ္အကိုင္

ယခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ အလုပ္အကိုင္ အသစ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ရဖုိ႔ ရွိၿပီး၊ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္မွာလည္း မိမိသေဘာဆႏၵအ ေလွ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္မယ္ဆုိပါက ႏႈတ္ထြက္ဖုိ႔ အေကာင္းဆုံး လရာသီ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလဟာ ကရကဋ္ရာသီဖြားေတြအ
တြက္ အလြန္ကို ယုံၾကည္မႈျမင့္တက္တဲ့ လျဖစ္လုိ႔ လုပ္တုိင္းေအာင္ျမင္မယ့္ လဆုိရင္လည္း မမွားပါဘူး။

READ
Virgo (ကန္ရာသီဖြား)ေတြရဲ႕ ေမလ ကံၾကမၼာေဟာစတမ္း

ဘ႑ာေရး

၀င္ေငြကေတာ့ အသင့္အတင့္သာ ရွိမယ့္ လပါ။ ဒါေပမယ့္ ထင္မွတ္မထားတဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔၊ ရင္းနီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈေတြကေန ေငြေတြအေျမာက္အမ်ား ၀င္လာဖုိ႔လည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ၀င္ေငြထက္ ထြက္ေငြက ပုိမ်ားေနၿပီး၊ အဖုိးတန္ ဇိမ္ခံပစၥည္းေတြ ၀ယ္ယူမႈမွာ အမ်ားဆုံး ကုန္က်ပါလိမ့္မယ္။

အခ်စ္ေရး/အိမ္ေထာင္ေရး

ယခုႏွစ္ ဇြန္လဟာ ကရကဋ္ရာသီဖြားေတြအတြက္ အခ်စ္ေရးမွာေတာ့ အေကာင္းဆုံးလလုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ မိမိႀကိတ္ၿပီး Crush ေနတဲ့ သူက မိမိကုိ အေရးတယူရွိလာမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ မၾကာခင္မွာ အခ်စ္နယ္ပယ္သစ္တစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ႏုိင္မွာပါ။ အိမ္ေထာင္သည္ေတြအတြက္ကေတာ့ ကေလးစယူဖုိ႔ စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္မယ္ဆုိရင္ သားသမီးထြန္းကားကိန္း ရွိမယ့္ လပါဘဲ။

က်န္းမာေရး

ကရကဋ္ရာသီဖြားေတြအေနနဲ႔ေတာ့ ယခုႏွစ္ဇြန္လဟာ အေကာင္းဆုံး အထြတ္အထိပ္မွာ ရွိေနၿပီး၊ အေရျပားခြဲစိတ္မႈနဲ႔ အလွအပေရးရာ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ေအာင္ျမင္မယ့္ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္လုံးအျမင္ မႈန္၀ါးတာမ်ိဳးေလာက္ေတာ့ မၾကာခဏ ျဖစ္ဖုိ႔ရွိေပမယ့္ ပူလြန္းတဲ့ ရာသီမွာ အေနအထုိင္အသြားအလာ ဆင္ျခင္႐ုံနဲ႔ သက္သာႏုိင္ပါတယ္။

READ
Virgo (ကန္ရာသီဖြား)ေတြရဲ႕ ဧၿပီလ ကံၾကမၼာ ေဟာစတမ္း

မဒီေလး (Shwemom)

source : sunsigns.org

SHARE