တူရာသီဖြားေတြရဲ႕ ဇူလိုင္လ ေဟာစတမ္း

Libra (တူရာသီဖြား– စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ )အတြင္း ေမြး ဖြား သူေတြရဲ႕ ဇူလိုင္လကံၾကမၼာေဟာစတမ္းကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ဒီလမွာေ တာ့ တပါးသူရဲ႕ အကူအညီကို ယူတာထက္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြ က္ျခင္းက သင့္ကို ေအာင္ျမင္ေစပါလိမ့္မယ္။ဒီလမွာေတာ့ သင့္အတြက္ ေကာ င္းေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းေတြနဲ႔ ႀကံဳရပါလိမ့္မယ္။ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္၊မိသားစု ဘ၀ နဲ႔အခ်စ္ေရး အားလံုးကို ေသခ်ာဂရုစိုက္ အခ်ိန္ေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။အစပိုင္းမွာေ တာ့ ျပႆနာ၊အခက္အခဲေတြနဲ႔ႀကံဳရႏိုင္ေပမယ့္ အားလံုး အဆင္ေျပသြား ပါလိမ့္မယ္။ဒီလဟာ သင့္အတြက္ပူပန္စရာေတြကို ေျဖသိမ့္ေပးႏိုင္မယ့္ လတစ္လ ျဖစ္မွာပါ။

အလုပ္အကိုင္ – ဒီလမွာေတာ့ အလုပ္အကိုင္ကံ က အရမ္းျမင့္ေနပါတ ယ္။ႀကံစည္သမွ်ေအာင္မယ့္လပါ။တိုးတက္မႈေတြနဲ႔ႀကံဳရပါလိမ့္မယ္။မိသားစုနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေတြဆီကေန အကူအညီေတြ ရပါလိမ့္မယ္။လုပ္ငန္းခြင္္ ကေန အသိအမွတ္ျပဳခံရတာ၊ဆု လာဘ္ခ်ီးျမွင့္ခံရတာမ်ိဳးနဲ႔ ႀကံဳရပါလိမ့္မယ္။ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနသူေတြအဖို႔ေတာ့ လက္မခံခင္ အရင္ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္သင့္ပါတယ္။

READ
အခ်စ္ေရးမွာ ဘယ္ရာသီခြင္ေတြက သစၥာအရိွဆံုး~သစၥာမရိွဆံုး ျဖစ္မလဲ ...?

ေငြေရးေၾကးေရး -ဒီလမွာေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရးကံလည္း အျမင့္ဆံုး ေရာက္ေ နပါတယ္။ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ ေနရာ၊လူေတြဆီကေန ေငြရကိန္းရွိပါတယ္။ေငြ ကံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးဒီလမွာ အေတာ္ေလး အက်ိဳးေပးေနပါလိမ့္မယ္။

ေမတၱာေရး – relationships အေရးကေတာ့ စိန္ေခၚမႈေတြ မ်ားေနပါလိ မ့္မယ္။တိုက္ရိုက္မဟုတ္ပဲ တျခားသူရဲ႕ျပႆနာေတြက ကိုယ့္ရဲ႕ relati onships ကိုလာထိခိုက္ေနရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ ႀကဳံရႏိုင္ပါတယ္။ေမတၱာေရး ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတာမ်ိဳးနဲ႔ ႀကံဳရပါလိမ့္မယ္။အခ်စ္ေရးကံကေတာ့ ဒီလညံ့ေန ပါတယ္။

က်န္းမာေရး – (၂၂)အထိ ေကာင္းေနၿပီး အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္းက်ရင္ေတာ့ က်န္း မာေရး ျပႆနာနဲ႔ႀကံဳ ရႏိုင္ပါတယ္။ႀကီးႀကီးမားမားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။စိတ္ကို အရမ္းႀကီးအဖိစီးမခံပါနဲ႔။စိတ္က်န္းမာေရးကလည္း ရုပ္က်န္းမာေရး အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိတတ္္ပါတယ္။ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္ပါ။ၿခံဳေျပာရရင္ေတာ့ ဒီလမွာ ေမတၱာေရးကလြဲရင္ က်န္တာေတြအားလံုး အဆင္ေျပမွာပါ။

READ
ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔အတြက္ ကံၾကမၼာအေျခအေနဘယ္လိုရွိ?

Ref;sunsigns

SHARE