ရင္သားကင္ဆာ တိုုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ကူညီခဲ့တဲ့ လစ္ဗာပူးလ္အမ်ိဳးသမီးRugbyအသင္း

လစ္ဗာပူးလ္ အမ်ိဳးသမီး Ruby အသင္းဟာ ရင္သားကင္ဆာ တိုုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေအာက္ခံေဘာင္းဘီမွလြဲျပီး
ဘာမွ မဝတ္ဆင္ပဲ ျပကၡဒိန္ဓာတ္ပံုု ရိုုက္ကူးေပးခဲ့ပါတယ္။ ရင္သားကင္ဆာတိုုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုုျဖစ္တဲ့
Coppafeel အတြက္ 2016 ျပကၡဒိန္ကိုု ၇ိုုက္ကူးေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျပကၡဒိန္တစ္ခုုကိုု ၁၀ေပါင္  နဲ႔ေရာင္းခ်ခဲ့ျပီး ေပါင္ ၂၀၀၀ တိတိရရွိခဲ့ပါတယ္။ အကုုန္လံုုးလည္း ေရာင္းထြက္သြားပါျပီ။
ပံုုထဲမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးအသင္းဟာ ပန္းေရာင္း ေအာက္ခံေဘာင္းဘီကိုု ဝတ္ထားျပီး ရင္သားမ်ားကိုုေတာ့ လက္ျဖင့္
ကာထားပါတယ္။

ေအာက္ပါပံုုထဲမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ရင္သားကင္ဆာရွိမရွိစစ္ေဆးရမယ့္ေနရာေတြကိုု ပန္းေရာင္ အမွတ္အသား
မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အသက္၁၉ ႏွစ္အရြယ္ျဖစ္တဲ့ စပိန္ဘာသာနဲ႔၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကိုု သင္ယူေနသူ Eve Wattonက “ျပကၡဒိန္က
မႏွစ္ကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္မတိုု႔အသင္းကိုုလည္း ေငြေရးေၾကးေရး ေထာက္ပံ့
မႈ အားနည္းေနပါတယ္။ ဒီျပကၡဒိန္က ကြ်န္မတိုု႔ကိုုေရာ၊ရင္သားကင္ဆာအေၾကာင္းကိုုေရာ လူေတြ သတိျပဳမိေစပါလိမ့္
မယ္” လိုု႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

READ
Kardashians ေတြရဲ့ထံုးစံအတိုင္း St Barthsမွာ Sexy ပံုေတြရိုက္ခဲ့တဲ့ Khloe Kardashian

 

Myanmar Online Media Team

Ref:dailymail

 

SHARE