တစ္ခ်က္ၾကည့္႐ုံနဲ႔ မလုံေလာက္လုိ႔၊ ႏွစ္ခ်က္ေလာက္ ဆက္ၾကည့္ရမယ့္ ဓာတ္ပုံေလးေတြ

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ဓာတ္ပုံေတြကေတာ့ Optical illusion ေတြျဖစ္ေစတာမုိ႔ တစ္ခ်က္ေလာက္ ၾကည့္႐ုံနဲ႔၊ ကိုယ့္အထင္နဲ႔အျမင္ လြဲေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခါတေလမွာ ဓာတ္ပုံေလးေတြဟာ ႏွစ္ျပန္သုံးျပန္ေလာက္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကည့္မွ အျမင္ရွင္းသြားတာမ်ိဳး ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြဟာ Optical illusion ျဖစ္ေစတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) ဂရိဒ႑ာရီထဲကို ျပန္ေရာက္ေနသလုိလုိ

SPLITPICKS UK

(၂) စက္ဘီးစီးတတ္ေသာ ေခြးေလး

SPLITPICKS UK

(၃) ပါးစပ္ထဲကုိ ငုံလုိက္ေတာ့မလုိ႔

SPLITPICKS UK

(၄) ေက်ာထဲကုိ စုိက္ဝင္ေနသည့္အလား

SPLITPICKS UK

(၅) အေဖ့ေလာက္နီးနီး ဗလႀကီး

SPLITPICKS UK

(၆) ေျခေထာက္ေလးေခ်ာင္း

SPLITPICKS UK

(၇) ေယာက္်ားဆန္ဆန္ အလွ

SPLITPICKS UK

(၈) လူလားေခြးလား …?

SPLITPICKS UK

နတ္စည္ေတာ္ (Shwemom)

source : thesun.co.uk

SHARE