ေသခ်ာမၾကည့္ရင္အထင္လြဲသြားႏိုင္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား

(၁)

Screen Shot 2016-06-07 at 11.28.07 AM

ဘာေတြေလွ်ာက္ေတြးေနတာလဲ ။ ေအာက္ကပံုကိုၾကည့္ၾကည့္ပါ။

Screen Shot 2016-06-07 at 11.28.29 AM

မ်က္လံုးပံုပါကြယ္။

(၂)

Screen Shot 2016-06-07 at 11.31.56 AM

လန္႔မသြားနဲ႔ေနာ္။ ေပါက္ကရလဲေလွ်ာက္မေတြးနဲ႔။ ေသခ်ာၾကည့္ပါအံုး။

 

Screen Shot 2016-06-07 at 11.32.06 AMေနာက္ကလူရဲ့ ေျခေထာက္ပါကြယ္။

(၃)

Screen Shot 2016-06-07 at 11.37.38 AM

ေအာက္ကပံုေလးအရင္ၾကည့္ပါအံုး။ ဓာတ္ပံုုဆရာက အျပည့္မရိုက္မိေတာ့ တလြဲေတြျဖစ္ကုန္တာပါ။

Screen Shot 2016-06-07 at 11.37.45 AM

(၄)

Screen Shot 2016-06-07 at 11.59.20 AMညစ္တီးညစ္ပတ္ေတြမေတြးနဲ႔ေနာ္။

Screen Shot 2016-06-07 at 11.59.50 AM

(၅)

Screen Shot 2016-06-07 at 12.03.52 PM

ဘာၾကီးလို႔ထင္လို႔လဲ။ မေျဖခင္ ေအာက္ကပံုေလးကိုုၾကည့္ပါအံုး။

Screen Shot 2016-06-07 at 12.04.17 PM

ဒူးေခါင္းပါကြယ္။

Screen Shot 2016-06-07 at 12.04.56 PM

ေရကူးတဲ့ အခါဒီလိုမ်ိဳး အားယူေလ့ရွိၾကတယ္ေလ။

Source: Youtube

SHARE