ပန္းေရာင္ကိုမွ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေလးပဲ ဆုိးခ်င္တဲ့ ပ်ိဳေမေတြအတြက္ ဆံပင္ကာလာအုိင္ဒီယာမ်ား

အခုလက္ရွိ မိန္းကေလးေတြၾကားမွာ ေခတ္စားေနတဲ့ ႏွစ္ေရာင္စပ္ ဆုိး (Ombre) ဆံပင္အေရာင္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆံပင္အေရာင္ဆုိးတဲ့အခါမွာ တစ္ေရာင္တည္း ဆိုးတာထက္ ႏွစ္ေရာင္ေပါင္းဆုိးတာက ပုိၿပီး ေခတ္ဆန္ပါတယ္။ အခုေဖာ္ျပေပးမယ့္ အေရာင္ေလးကေတာ့ ပန္းေရာင္ေဖ်ာ႕ေဖ်ာ႕ေလးေတြပဲျဖစ္လုိ႕ အျမင္မရုိင္းေစဘဲ လန္းေနမွာပါ။

#ပန္းေရာင္ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ့အေရာင္ (၁)

Pinterest

#ပန္းေရာင္ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ့အေရာင္ (၂)

Pinterest

#ပန္းေရာင္ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ့အေရာင္ (၃)

Pinterest

#ပန္းေရာင္ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ့အေရာင္ (၄)

Pinterest

#ပန္းေရာင္ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ့အေရာင္ (၅)

Pinterest

#ပန္းေရာင္ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ့အေရာင္ (၆)

Pinterest

#ပန္းေရာင္ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ့အေရာင္ (၇)

Pinterest

#ပန္းေရာင္ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ့အေရာင္ (၈)

Pinterest

#ပန္းေရာင္ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ့အေရာင္ (၉)

Pinterest

Hannwe Soe

SHARE