အေမရိကန္သမၼတေတြ တာဝန္မထမ္းေဆာင္ခင္နဲ႔ ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ေျပာင္းလဲသြားပံုမ်ား

သမၼတအလုပ္ဆိုတာ မလြယ္ပါဘူး။ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ သူ႔ထက္တာဝန္ႀကီးတဲ့ လူဆိုတာလည္း မရိွေတာ့ပါဘူး။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံလို အင္အားႀကီးၿပီး ကိုင္တြယ္ရပိုခက္တဲ့ ႏုိင္ငံမ်ိဳးရဲ႕ သမၼတဆိုရင္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေလာက္တဲ့အထိ ပိုလို႔ေတာင္ ဖိအားမ်ားပါဦးမယ္။

ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပမယ့္ဓာတ္ပံုေတြကေတာ့ သမၼတတာဝန္ မထမ္းေဆာင္စဥ္နဲ႔ ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ႐ုပ္သြင္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၾကတဲ့ အေမရိကန္သမၼတ (၁၀)ဦးတို႔ရဲ႕ ပံုရိပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတသက္တမ္း (၄)ႏွစ္ေအာက္ေလာက္ဆုိရင္ေတာင္ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ အရြယ္က်ၾကရာ သူတို႔အမ်ားစုက သမၼတသက္တမ္း (၈)ႏွစ္တာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျပာင္းလဲသြားၾကပံုေတြမွာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ဖြယ္ရာပါပဲ။

သမၼတေအဗရာဟင္လင္ကြန္း အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ (၄)ႏွစ္တာဆိုရင္ အေမရိကန္သမုိင္းမွာ ပိုလို႔ေတာင္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ခဲ့ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္သူေတြ ဝန္းရံေနခဲ့တဲ့ လင္ကြန္းဆို ပိုလို႔ေတာင္ စိတ္ဖိစီးခဲ့ရမွာပါ။ ပံု (၂) ပံုစီကို ယွဥ္ၿပီး ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ေနာ္။

ေအဗရာဟင္ လင္ကြန္း (၁၈၆၁-၁၈၆၅ ခုႏွစ္)

huffpost

ဖရန္ကလင္ဒီ ႐ုစဗဲ့လ္တ္ (၁၉၃၃-၁၉၄၅ ခုႏွစ္)

huffpost

ဒိြဳက္ဒီ အိုင္ဇန္ေဟာင္ဝါ (၁၉၅၃-၁၉၆၁ ခုႏွစ္)

huffpost

ဟယ္ရီအက္စ္ ထ႐ူးမန္း (၁၉၄၅-၁၉၅၃ ခုႏွစ္)

huffpost

ေရာ္နယ္ ရီဂန္ (၁၉၈၁-၁၉၈၉ ခုႏွစ္)

huffpost

ဂၽြန္ အက္ဖ္ ကန္နဒီ (၁၉၆၁-၁၉၆၃ ခုႏွစ္)

huffpost

ရစ္ခ်တ္ နစ္ဆန္ (၁၉၆၉-၁၉၇၃ ခုႏွစ္)

huffpost

ေဘလ္ ကလင္တန္ (၁၉၉၃-၂၀၀၁ ခုႏွစ္)

huffpost

ေဂ်ာ့္ဂ်္ ဒဗလ်ဴ ဘုရွ္ (၂၀၀၁-၂၀၀၈ ခုႏွစ္)

huffpost

ဘားရက္ အိုဘားမား (၂၀၀၈-၂၀၁၆ ခုႏွစ္)

huffpost

White (Shwemom)

READ
လူေတာ္ေလးေတြေမြးဖြားေပးတဲ့ မိဘေတြမ်ားရဲ႕တူညီတဲ့အခ်က္မ်ား

Ref: Bored Panda

SHARE