ပံုထဲမွာမွားေနတာဘာလဲ (၁၀စကၠန္႔အတြင္းေျဖနုုိင္ရင္သင္ေတာ္လို႔ပါ)

ဒီပံုဟာ အင္တာနက္ေပၚမွာေခတ္စားေနတဲ့ပံုျဖစ္ျပီး လူေတြရဲ့ဦးေႏွာက္ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲဆိုတာကိုေဖာ္ျပေနတဲ့
ပံုလည္းေျဖပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အမွားက အရမ္းကိုထင္ရွားေနရဲ့သားနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမေတြ႕
ခဲ့ၾကပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ Observation Skillကိုစမ္းသပ္ထားတာပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး ဂဏန္းေတြ
မွာ ဘာမွားလဲ လိုက္ၾကည့္ၾကပါတယ္။ သင္ပထမေတာ့ အမွားကိုသတိထားမိမွမဟုတ္ပါဘူး။ အမွားကိုေတြ႕သြားရင္
ေတာ့ ငါဘာလို႔အဲ့ဒိေလာက္ေတာင္ မ်က္စိလွ်ံရတာလဲဆိုုျပီး သင့္နဖူးသင္ျပန္ရိုက္ခ်င္သြားပါလိမ့္မယ္။

တကယ္ေတာ့ အမွားက the ၂လံုးထပ္ေနတာပါ။ ဂဏန္းေတြထဲမွာမရွိပါဘူး။

Source:mirror

shwemom-post-photo-1-1

 

 

SHARE