ေက်ာင္းေနအရြယ္ သမီးေလးေတြကို က်စ္ေပးဖို႔ က်စ္ဆံၿမီးအလွပုံစံမ်ား

ကေလးေတြ ေက်ာင္းဖြင့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေလးနဲ႕ သူမ်ားထက္လွေနေအာင္ ဒီလုိက်စ္ဆံၿမီးပုံစံေလးေတြကို က်စ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဖဲျပားကလစ္ ၊ ဖဲဲျပားေတြနဲ႕လည္း ဆံပင္ကို အလွဆင္ေပးႏုိင္ၿပီး သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေလးျဖစ္သြားေစမွာပါ။

#က်စ္ဆံၿမီးအလွပုံစံ (၁)

#က်စ္ဆံၿမီးအလွပုံစံ (၂)

#က်စ္ဆံၿမီးအလွပုံစံ (၃)

#က်စ္ဆံၿမီးအလွပုံစံ (၄)

#က်စ္ဆံၿမီးအလွပုံစံ (၅)

#က်စ္ဆံၿမီးအလွပုံစံ (၆)

#က်စ္ဆံၿမီးအလွပုံစံ (၇)

#က်စ္ဆံၿမီးအလွပုံစံ (၈)

#က်စ္ဆံၿမီးအလွပုံစံ (၉)

#က်စ္ဆံၿမီးအလွပုံစံ (၁၀)

all photos credit from pinterest
Hannwe Soe

SHARE