ပင္လယ္စာၾကိဳက္သူမ်ား အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါျဖစ္နုုိင္ေခ်နည္း

ပင္လယ္ထြက္အစားအစာေတြဟာ အယ္လ္ဇုိင္းမားေရာဂါကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္ေတြက
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အသစ္အရ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူေတြမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ျဖစ္တတ္တဲ့ မွတ္ၪာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့ေရာဂါ(ဦးေႏွာက္ပုံမွန္အလုပ္မလုပ္တဲ့ေရာဂါ)ကုိ အထူးသျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေပး
နိုုင္ၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္စား႐ုံနဲ႕ ထိေရာက္မႈရွိတယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

အဂၤလန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အယ္လ္ဇုိင္းမားသုေတသီ ေဒါက္တာ Laura Phipps က “ ပင္လယ္ထြက္အစားအစာေတြကို
ပုံမွန္စားသုံးတဲ့သူေတြဟာ အသက္အရြယ္ႀကီးလာတဲ့အခါမွာ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ ဦးေႏွာက္အာ႐ုံေၾကာ ေျပာင္းလဲ
မႈနဲ႕ ဆက္စပ္ၿပီး အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္တဲ့ မွတ္ၪာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့ ေရာဂါကုိ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစတယ္ဆုိတာ
ဒီေလ့လာေတြ႕ရွိမႈအရ အတည္ျပဳလုိ႕ရပါတယ္ ” လုိ႕ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

သူမက ဆက္ၿပီးေတာ့ “omega 3 ကုိ အဆီဓာတ္ၾကြယ္၀တဲ့ ပင္လယ္ငါးမွာ ေတြ႕ရွိရၿပီး အဲဒီဓာတ္ဟာ အစာေျခ
မႈကုိ မွ်တေစတဲ့အျပင္ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ ပုံမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကုိလည္း ထိေရာက္တဲ့ အကူအညီေတြ ေပးပါ
တယ္ … ဒါေပမယ့္ ဦးေႏွာက္ပ်က္ၿပီး ႐ူးျခာျခာျဖစ္တဲ့ေရာဂါလုိမ်ိဳးကိုေတာ့ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္တဲ့ သက္ေသ
ေကာင္းတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး … ပင္လယ္ထြက္အစားအစာေတြကို ပုံမွန္စားသုံးေပးျခင္းက ဦးေႏွာက္
ထဲမွာရွိတဲ့ မာက်ဴရီ levels ေတြကို ပုိမုိ အားေကာင္းေစၿပီး … အယ္လ္ဇုိင္းမားေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကိုလည္း တား
ျမစ္ေပးပါတယ္ ” လုိ႕ မီဒီယာေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆုံရာမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

SHARE