ကမာၻ႕ေပၚမွာSexyအျဖစ္ဆံုး အမ်ိဳးသမီးHacker Sexycyborg

ကြန္ပ်ဴတာ Geniusေတြ၊ Hacker ေတြအမ်ားစုက ရုပ္ေခ်ာေလ့ မရွိၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီအမ်ိဳးသမီးက
ေတာ့ ရွားရွားပါးပါးနဲ႕  ကမာၻေပၚမွာ Sexy အျဖစ္ဆံုး Hacker အျဖစ္လက္ခံထားၾကပါတယ္။ သူမဟာ
အခ်က္အလက္ေတြကို ခုိးယူဖုုိ႕ အေဆာက္အဦး တစ္ခုကိုဝင္တဲ့ အခါမွာ သူမရဲ့ ရင္သားေတြကို မေပါ့
တေပၚအဝတ္အစားေတြနဲ႕ ျပသျပီး Security Guard ေတြကိုလွည့္ဖ်ားေလ့ရွိပါတယ္။

2

သူမရဲ့ ရႈးဖိနပ္ထဲမွာလည္း လိုအပ္တဲ့ ကရိယာ တန္ဆာပလာအားလံုး ရွိေနပါတယ္။ သူမကေတာ့
တရုတ္နုုိင္ငံသူျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ နာမည္အရင္းကိုေတာ့ မသိရပါဘူး။ အားလံုးကေတာ့ သူမကို
SexyCyborg လို႕ေခၚၾကပါတယ္။ ေအာက္မွာေတာ့ သူမဓာတ္ပံုေတြကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Myanmar Online Media

Source: mirror

SHARE