မၾကာမီလူသားေတြရဲ႕အျမင္မ်ိဳး စက္႐ုပ္ေတြလည္းျမင္ႏုိင္ေတာ့မည္

မၾကာမီမွာ စက္႐ုပ္ေတြဟာ လူသားေတြရဲ႕အျမင္နဲ႕ တူညီစြာ ျမင္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေၾကျငာ
ခဲ့ပါတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ Enigma code ေတြကုိ ဖတ္ၾကားႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၿပီး မၾကာမီမွာ စက္႐ုပ္ေတြကုိ တပ္
ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ စက္႐ုပ္ေတြဟာ လူသားတုိ႔အျမင္နဲ႔ တူညီစြာ ျမင္ႏုိင္ေတာ့မယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မၾကာျမင့္မီကာ
လမွာ စက္႐ုပ္ေတြကုိ ဘ႑ာစုိး၊ အိမ္ေစာင့္အျဖစ္ ယုံၾကည္စြာ ခန္႔အပ္ထားႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအ
ခ်ိန္ထိေတာ့ ကၽြမ္းက်င္သူေတြဟာ ဦးေႏွာက္အပုိင္းႏွစ္ခုရဲ႕ အျမင္အာ႐ုံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဆက္သြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔
ႀကိဳးစားေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ျခင္းေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။

အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက နာဇီေတြအသုံးျပဳခဲ့ဲတဲ့ Nazi Enigma (နာဇီတုိ႔သုံးခဲ့တဲ့ ပေဟဠိဆန္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္) နည္းလမ္းကိုစံျပဳၿပီး Code နဲ႕ သေကၤတေတြကို အျမင္အာ႐ုံနဲ႔ပင္ ဆုံးျဖတ္
ႏုိင္စြမ္းေစဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ Glasgow University’s Centre for Cognitive Neuroimaging ရဲ႕ ပါေမာကၡျဖစ္
သူ Philippe Schyns က ” ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္းမွာ Enigma ေတြကုိ သုံၿပီး နာဇီေတြဟာ တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခုကုိ
ဆက္သြယ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ … ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သိေပမယ့္ ဘာေျပာတယ္ဆုိတာ အဓိပၸါယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မသိခဲ့ပါဘူး
ဒီလုိပဲ ခင္ဗ်ားက လမ္းေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္လာတယ္ … သိပ္မကြာေ၀းတဲ့ အေနအထားမွာ လူႏွစ္ေယာက္ စကားေျပာ
ေနတယ္ … ဒါေပမယ့္ ဘာေျပာေနတယ္ဆုိတာကုိ ခင္ဗ်ား မသိႏုိင္ဘူး … ဦးေႏွာက္နဲ႕ဆက္သြယ္တဲ့ အပုိင္းမွာလည္း ဒီ
သေဘာပါဘဲ  … ျဖစ္ေနတာကိုေတာ့ သိတယ္ … ဘာလဲဆုိတာေတာ့ မသိရဘူး … ဒါေၾကာင့္ သေကၤတေတြ Code
ေတြကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိတယ္ … ဒီကေနမွ တစ္ဆင့္  … ဦးေႏွာက္အပုိင္းႏွစ္ခုဘာေတြလုပ္ေဆာင္ၾကတယ္ဆုိတာကုိ
ေကာက္သင္းေကာက္ႏုိင္မွာပါျဖစ္တယ္ … ဒီေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအရ Code ေတြ ဘယ္လုိထားရမလဲဆုိတာကုိ နားလည္သ
ေဘာက္ေစသလုိ အဲဒီအခ်က္အလတ္ေတြကို ဦးေႏွာက္ရဲ႕ မတူညီတဲ့ အစိတ္အပုိင္းႏွစ္ခုရဲ႕ သိရွိမႈေတြကို ေပါင္းစပ္ႏုိင္
မယ္ဆုိရင္ မၾကာမီမွာ စက္႐ုပ္ေတြဟာလည္း လူသားေတြရဲ႕ အျမင္အာ႐ုံမ်ိဳး ရလာဖုိ႔ ရွိပါတယ္ … ” လုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

READ
အသစ္ထြက္ရိွေတာ့မယ့္ စကားအျပန္အလွန္ေျပာႏုိင္တဲ့ ေရခဲေသတၱာအမ်ိဳးအစား

shwemom post photo

source : metro.co.uk

SHARE