အိပ္ရာထဲမွာ ဖုန္းအသံုးျပဳျခင္းရဲ့အႏာၱရယ္

သင္သည္ သင္စြဲလမ္းစြာအသံုးျပဳေနေသာ လက္ကိုင္ဖုန္းကို မိမိအိပ္ရာ တြင္မိမိ နွင့္ အတူတကြ ထားရွိတတ္ပါ
သလား?လက္ကိုင္ဖုန္းကို မိမိအိပ္စက္အနားယူမည့္ အိပ္ရာတြင္ထားျခင္းသည္ အလြန္ပင္အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း
သိပၸံပညာရွင္ေတြေျပာၾကားထားပါသည္။အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့။သင့္လက္ကိုင္ဖုန္း၏ မီးေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္
စြာအိ္ပ္စက္အနားယူလို႔မရနိုင္လိုျ႔ုဖစ္ပါတယ္။

၁။ လက္ကိုင္ဖုန္းရဲ ႔မီးေၾကာင့္ သင့္အိပ္ခ်ိန္ေတြမွားယြင္းေစပါတယ္။

သင္တစ္ေနကုန္ ကုန္ခမ္းေနေသာအားအင္ေတြ ျပည္လည္ျဖည့္တင္းဖို႔ ညဘက္တြင္လံုေလာက္စြာအိပ္စက္အနား
ယူေပးရပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ လက္ကိုင္ဖုန္းမွာပါေသာ မီးအလင္းေရာင္ေၾကာင့္ သင့္မွာလံုေလာက္ေသာ အိပ္စက္မႈမရ
ရွိနိုင္ေတာ့ပါဘူး။လက္ကိုင္ဖုန္းရဲ ႔မီးအလင္းေရာင္ဟာ မနက္ဘက္တြင္ ထိခိုက္မႈမရွိေစေပမယ့္ ညဘက္မွာဆိုလ်ွင္
ေတာ့ ဆိုးက်ိ။ုးမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

လက္ကိုင္ဖုန္းရဲ ႔ မီးအလင္းေရာင္ဟာ မနက္ခင္းေနအလင္းေရာင္နွင့္ တူပါတယ္ ထို႔ေၾကာင့္ ညဘက္တြင္ ထိုအလင္း
ေရာင္အားျမင္လိုက္ေသာ အခါမွာ ဦးေနာက္သည္ ေန႔နွင့္ညအထင္မွားယြင္းမႈျဖစ္ကာ (Melatonin Hormones)
ေခၚညဘက္အိပ္ေပ်ာ္ေစေသာ ေဟာမုန္းအား မထုတ္ေပးေတာ့ပါ။

READ
AI စနစ္ တြင္က်ယ္လာမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံမ်ားၾကား စစ္ပြဲေတြျဖစ္ပြားမွာ စိုးရိမ္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ

ထို႔ေၾကာင့္ လႊယ္လႊယ္ကူကူအိပ္လို႔မေပ်ာ္နိုင္ျပီး ၊ ေကာင္းမြန္နွစ္ခ်ိဳက္စြာ မအိပ္စက္နိူင္ေတာ့ပါ။ အိပ္ခ်ိန္ေတြကို ထိ
ခိုက္ေစနိုင္ျပီး ေကာင္းမြန္စြာအနားယူျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး နွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။

၂။ လက္ကိုင္ဖုန္းရဲ ႔မီးေၾကာင့္ သင့္ဦးေနာက္ကိုထိခိုက္မႈေတြျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

အိပ္ခ်ိန္မမွန္လွွ်င္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းမ်ားပိုမိုျဖစ္လာေစရံုသာမက မွတ္ညဏ္စြမ္းရည္သတၱိေတြေလ်ာ့နည္းေစနိုင္ျပီး သင္
ယူမွတ္သားရာမွာလည္း ဆိုးဝါးစြာထိခိုက္လာေစနိုင္ပါတယ္။အိပ္ေရးမဝျခင္းသည္ခႏၶာကိုယ္အတြင္းတြင္ ေကာင္းမြန္
စြာအိပ္စက္လို႔မရေစေသာ အဆိပ္အေတာက္ (neurotoxin ) ကို ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။

လက္ကိုင္ဖုန္းကို အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္အတြင္းအသံုးျပဳၾကသူမ်ားသည္ သာမန္လူမ်ားထက္ စိတ္ဖိစီးမႈပိုရွိေစသည္ကို ေလ့
လာၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ခႏၶာကိုယ္၏ ေန႔စဥ္ပံုမွန္လည္ပတ္ေနေသာ နာရီေလးတစ္ခု (အေလ့
အက်င့္) ပ်က္စီးသြားေသာ အခါတြင္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ ကိုယ္အပူခ်ိန္၊ေသြးေပါင္ခ်ိန္္ သာမက ေဟာမုန္းမ်ားထုတ္
လုပ္ရေသာ အခ်ိန္္မ်ားပါမွားယြင္းမႈေတြျဖစ္ေပၚလာပါေတာ့တယ္။

အိပ္ရာထဲတြင္ဖုန္းအလြန္အက်ြန္အသံုးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ရွားနိ္ုင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္း (၅)သႊယ္

READ
တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ Silicon Valley (သို႔မဟုတ္) နည္းပညာၿမိဳ႕ေတာ္ ရွန္က်န္းအေၾကာင္း

၁။ သင္အိပ္ရာမဝင္မွီလက္ကိုင္ဖုန္းျဖင့္ ဂိမ္းေဆာ့သည္ျဖစ္ေစ ၊ facebook (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ social
media အားအသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ အနည္းငယ္ေလာက္အသံုးျပဳခ်ိန္ကိုေလ်ာ့ခ်ေပးပါ။

၂။ မိမိ တန္ဖိုးထားေသာ ခ်စ္သူ၊ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္း မ်ားကိုအခ်ိန္ပိုေပးပါ။

၃။ ပညာဗဟုသုတပိုမို ရရွိေစမည့္ စာအုပ္ေတြကိုဖတ္ပါ။

၄။ ခႏၶာကိုယ္၏ ေန႔စဥ္ပံုမွန္လည္ပတ္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္စြာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ (Yoga )ေယာဂက်င့္
စဥ္ျပဳလုပ္ပါ။

၅။ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ သီခ်င္းမ်ားနားေထာင္ပါ။

D-bear (Shwemom)

shwemom post photo (1)

SHARE