ဘယ္ဘက္ကုိ ေစာင္းအိပ္ျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

ေန႕စဥ္ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ခြန္အားျပည့္၀စြာ ေဆာင္ရြက္နုိင္ဖုိ႕က ညဘက္မွာ အိပ္ေရး၀ဖုိ႕ အေရးႀကီးတယ္ဆုိတာကုိ လူတုိင္းသိၾကပါတယ္။ ညဘက္မွာေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္ဖုိ႕အတြက္ အေရးႀကီးသလုိ အိပ္စက္ပုံ မွန္ကန္ဖုိ႕လည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ Shwemom ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ ညဘက္အိပ္စက္ရင္ ဘယ္ဘက္ကုိ ေစာင္းျပီး အိပ္စက္ျခင္းရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိး ၆ ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

၁။ ခႏၶာကုိယ္ ေသြးျဖဴေၾကာ စနစ္ လႈပ္ရွားမႈကုိေကာင္းမြန္ေစတယ္။

ေသြးျဖဴေၾကာစနစ္ဟာ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားနဲ႕ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးရာမွာ အဓိက က်တဲ့ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားရဲ႕ အဆုိအရေတာ့ ေသြးျဖဴေၾကာ စနစ္ရဲ႕ အဓိက အေၾကာမၾကီး ျဖစ္တဲ့  thoracic duct ဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာ ရွိတဲ့အတြက္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းကုိ ေစာင္းအိပ္ေပးျခင္း ကေသြးျဖဴေၾကာ စနစ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ပုိျပီး ျမန္ဆန္္ေစတယ္ လုိ႕ဆုိပါတယ္။

၂။ သရက္ရြက္ကုိ အလုပ္လုပ္ႏႈန္း ပုိေကာင္းမြန္ေစတယ္။

သရက္ရြက္ဟာ ေသြးျဖဴေၾကာ စနစ္မွာ အၾကီးဆုံး အဂၤါ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ျပီး သူလည္းပဲ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာ တည္ရွိပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းကုိ ေစာင္းအိပ္တဲ့ အခါမွာ ေျမဆြဲအားေၾကာင္း သရက္ရြက္ထဲကုိ ပုိျပီး ေသြးမ်ားစီးဆင္းေစျပီး အညစ္အေၾကးမ်ားကုိ ပုိမုိ မ်ားျပားစြာ  စစ္ထုတ္ႏုိ္င္ေစပါတယ္။

READ
ခႏၶာကိုယ္မွာ ဗီတာမင္"ဒီ"ဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနေၾကာင္း ျပသေနတဲ့လကၡဏာမ်ား

၃။ အညစ္အေၾကးမ်ားကုိ ပုိမုိ လြယ္ကူစြာ စစ္ထုတ္ေစႏုိင္တယ္။

ileocecal valve အဆုိ႕လုိ႕ေခၚတဲ့ အူမၾကီးနဲ႕ အူသိမ္ဆုံရာ ေနရာဟာ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာ တည္ရွိပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ သင္ညာဘက္ျခမ္းကုိ ေစာင္းအိပ္မယ္ဆုိရင္ အူသိမ္မွာ အစာ အညစ္အေၾကးမ်ားဟာ ကမာၻေျမဆြဲအားေၾကာင့္ ပုိမုိလြယ္ကူစြာ ေရြ႕လ်ားႏုိင္တဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ အူမႀကီးဟာ အညစ္အေၾကးမ်ားကုိ ပုိမုိလြယ္ကူစြာ စြန္႕ပစ္ႏုိင္ေစမွာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ညဘက္ ရင္ပူရင္ဆာျဖစ္ျခင္း ကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္း။

သင့္ဟာ ညဘက္မွာ ရင္ပူရင္ဆာျဖစ္တတ္သူတစ္ေယာက္ဆုိရင္ သင့္ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ျခမ္းကုိ ေစာင္းျပီး အိပ္စက္ဖုိ႕က အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေစမွာပါ။ ညာဘက္ကုိ ေစာင္းအိပ္လုိက္ရင္ သင့္ရဲ႕ အစာအိမ္ဟာ  အစာေရမ်ဳိျပြန္နဲ႕ အစာအိမ္ကုိ ဆက္ထားတဲ့ ညစ္ၾကြက္သားေအာက္ကုိ ေရာက္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လက္ကုိ အိပ္စက္ျခင္းဟာ အစာအိမ္ထဲမွာ အစာမ်ားကုိ အစာေရမ်ဳိျပြန္ထဲ ျပန္လည္ေရာက္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

READ
ၾကိဳးစားစရာမလိုပဲ အျမန္ဆံုး ပိန္သြားေစမယ့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ား

၅။ သင့္ရဲ႕ အသည္းကုိ အလြန္အကၽြံ အလုပ္လုပ္ျခင္းမွာ ကာကြယ္ေပးတယ္။

အသည္းဟာ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ ညာဘက္ျခမ္းမွာ တည္ရွိတဲ့ အဂၤါတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္ဘက္သုိ႕ ေစာင္းအိပ္ျခင္းဟာ အသည္းကုိ ဖိမိထားျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ဒါအျပင္ ဘယ္ဘက္ကုိ ေစာင္း အိပ္ျခင္းဟာ အဆိပ္အေတာက္ဓာတ္ေတြ အသည္းထဲကုိ စုျပဳံ မ၀င္ေစဖုိ႕ ကာကြယ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၆။ သင့္ရဲ႕ ႏွလုံးအတြက္ ေကာင္းမြန္တယ္။

ႏွလုံးရဲ႕ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ အခန္းဟာ အဆုတ္မွ ေသြးမ်ားကုိ လက္ခံျပီး ခႏၶာကုိယ္အႏွံ ျပန္လည္ပန္းထုတ္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းကုိ ေစာင္းအိတ္ျခင္းဟာ သင္ရဲ႕ ႏွလုံး ဘယ္ဘက္ျခမ္းကုိ ပုိ၍လြယ္ကူစြာ အလုပ္လုပ္ေစႏုိင္ျပီး ပင္မေသြးလႊတ္ေၾကာ (ႏွလံုးဘယ္ဘက္ခန္းက) ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။

Arkar Hein (Shwemom)

Ref : Bright Side

SHARE