လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း တည္ရွိမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည့္ က်ားမ်ိဳးစိတ္

pixabay

ကမၻာေပၚရွိက်ားမ်ိဳးစိတ္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) အတြင္းမွာတင္ စုစုေပါင္း က်ားေကာင္ေရတည္ရွိမႈရဲ႕ ၉၆% အထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ပါၿပီ။

pixabay

ယခုလက္ရွိမွာေတာ့ က်ားအေကာင္ေရေပါင္း (၄၀၀၀) ေက်ာ္ေလာက္သာ က်န္ေတာ့တယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်င္းတြက္ခ်က္ထားပါတယ္။ ႏွစ္ (၁၀၀) အတြင္း ဒီလိုျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေကာင္္ေရေလ်ာ႔က်ျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း (၂) ခ်က္ရွိပါတယ္။

pixabay

ပထမတစ္ခ်က္ကေတာ့ အလြန္အၾကဴး အမဲလိုက္မႈျဖစ္ပါတယ္။ က်ားမ်ားကို အစြယ္၊ သားေရ၊ အသား၊ ဦးေခါင္းစသျဖင့္ အလွဆင္ပစၥည္း၊ အဝတ္အထည္နဲ႔ အစားအေသာက္ေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ေမွာင္ခိုေဈးကြက္နဲ႔ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈေတြကေတာ့ အဓိက တရားခံပါပဲ။

pixabay

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ က်က္စားရာေဒသေတြ ေပ်ာက္လာျခင္းပါ။ သားရဲတိရိစၦာန္ေတြဟာ ေရေျမေတာေတာင္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ က်က္စားတတ္ၾကတဲ့ သတၱဝါေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေတာတစ္ေတာမွာ အသားစား၊ အရြက္စားသတၱဝါရယ္ျဖင့္ ေဂဟစနစ္ညီမွ်စြာနဲ႕ ေနထိုင္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေတာခုတ္မႈေတြ၊ လူေနေဒသတိုးခ်ဲ႕မႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ မိုးေခါင္မႈ၊ ေရရွားပါးမႈေတြေၾကာင့္ သတၱဝါအမ်ားစုဟာ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ၾကရၿပီး အဲဒီအထဲမွာေတာ့ က်ားမ်ိဳးစိတ္ဟာ အဓိကသားေကာင္ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။

READ
ပိုေကာင္းတဲ့ မနက္ျဖန္ေတြရဖို႔ ၾကိဳးစားေနသူေတြရဲ႕ အားတက္ဖြယ္ပံုျပင္မ်ား

အေၾကာင္းအရင္း ႏွစ္ခ်က္လံုးဟာ လူသားေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ခ်ည္း ျဖစ္ပါတယ္။

pixabay

အသက္ရွင္က်န္ေနေသးတဲ့ က်ားအေရအတြက္ (၄၀၀၀) ေက်ာ္ရဲ႕ အမ်ားစုဟာ အိႏိၵယမွလို႕ သိရၿပီး အစြနး္ထြက္ ေတြ႕ရွိခဲ့ဲတဲ့ အျခားေသာ အေကာင္ (၅၀၀) ေက်ာ္ကေတာ့ Satpuda ေဒသမွာရွိေနပါတယ္။ အိႏိၵယဟာ က်ားမ်ိဳးစိတ္ကို မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မႈမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ NGO အဖြဲ႕အစည္း (၇) ဖြဲ႕နဲ႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။

အိႏိၵူယဟာ ကမၻာေပၚရဲ႕ေတာရိုင္းေဂဟစနစ္ အေကာင္းဆံုးေနရာမွာ ရွိေနတဲ့အတြက္ အဓိကက်ားမ်ိဳးစိတ္ကို ပစ္မွတ္ထားကာ က်ားမ်ားေနထုိင္နိုင္မယ့္ ေနရာကို ျပင္ဆင္ၿပီး က်ားမ်ားကို တစ္ေနရာထဲမွာ ထားမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

Source: Ladbible

Penny

 

 

SHARE