ကမၻာေပၚမွာ အင္းဆက္ေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရင္ ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္မလဲ

Unsplash/Awb

အင္းဆက္ပိုးမႊားအေရအတြက္ဟာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာႏႈန္းနဲ႔သိသိသာသာက်ဆင္းေနပါတယ္။လာမယ့္ဆယ္စုႏွစ္ေတြမွာ အင္းဆက္မ်ိဳးစိပ္(၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိမ်ိဳးသုဥ္းႏိုင္တဲ့အေျခအေနေတြရွိေနတယ္လို႔ မၾကာခင္ကသိပၸံနည္းက် ေလ့လာမႈေတြအရသိရပါတယ္။ကမၻာၾကီးဟာ သူတို႔မရွိရင္ပိုေတာင္ေကာင္အံုးမယ္လို႔သင္ေတြးထင္ေကာင္း ထင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အမွန္တရားတစ္ခုကေတာ့ အင္းဆက္ေတြသာ ကမၻာေပၚကေနေပ်ာက္ကြယ္သြယ္မယ္ဆို ရင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ အစာအာဟာရမွာ ဖရိုဖရဲအေျခအေနေတြျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

တိရစာၦန္ေတြဟာ ေဂဟစနစ္ေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈနဲ႔ မ်ိဳးသုဥ္းႏိုင္မႈအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိတယ္ဆိုတာကို အေရးၾကီးေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္…….

Unsplash/ASM

ပ်ားေတြမရွိရင္ ပန္းေတြနဲ႔အစားအစာေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါလိ္မ့္မယ္။

ပ်ားေတြဟာ ကမၻာေပၚမွာအေရးၾကီးဆံုးသက္ရွိေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့အင္းစက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္လို႔ Earthwatch သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာပရဟိတအဖြဲ႔ကေျပာပါတယ္။ပ်ားေတြဟာ တိရစာၦန္ကမၻာရဲ႕အဓိက ၀တ္မႈန္ကူးသူေတြျဖစ္ျပီး ပ်ားရည္ထုတ္လုပ္သူေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ရဲ႕အုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ မ်ိဳးေစ့နဲ႔သစ္သီးထုတ္လုပ္မႈေတြမွာလည္း အသံုး၀င္တဲ့အင္းဆက္တစ္မ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။၀တ္မႈန္သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈမရွိ ရင္ ကမၻာေပၚရွိ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံထုတ္လုပ္မႈ (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်သြားျပီး ပန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈ (၉၀)ရာခိ္ုင္ႏႈန္းအထိေလ်ာ့ က်သြားႏိုင္ပါတယ္။

Pexels/EPM

ပိုးဟတ္ဟာ ႏိုထရိုဂ်င္စက္၀န္းမွာ အေရးပါတဲ့က႑တစ္ခုအေနနဲ႔ရွိေနပါတယ္။

ပိုးဟတ္ေတြကို လူေတြကမုန္းတီးဖြယ္ေကာင္းတဲ့သတၱ၀ါေတြလို႔သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။လူေတြရဲ႕အျမင္မွာေတာ့ ပိုးဟတ္ေတြဟာ ဘတ္တီးရီးယားပိုးမႊားေတြကိုထုတ္လႊတ္ျပီး သူတို႔ျဖတ္သန္းသြားလာတဲ့ေနရာေတြမွာ မေတာ္တဆရွိေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဓာတ္အတည့္မႈေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း (၃၅၀၀)ေက်ာ္ထဲကမွ မ်ိဳးစိပ္(၂၀)ေလာက္က လူေတြကိုစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့အင္းစက္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ပိုးဟတ္ေတြဟာ ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါေတြ၊ ငွက္ေတြနဲ႔ တြားသြားသတၱ၀ါေတြအတြက္ အဓိကအစားအစာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္မွာ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဓာတ္ေတြနဲ႔ျပည့္ႏွက္ေနတာေၾကာင့္ အပင္ၾကီးထြားမႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အင္းစက္တစ္မ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။

Pixabay/SN

ပုရြက္ဆိတ္ေတြက မ်ိဳးေစ့ေတြကိုျဖန္႔ျဖဴးေပးျပီး ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲေတြကို ျမွင့္တင္ေပးပါတယ္။

READ
မီယာမီၿမိဳ႕နဲ႔ ကာရစ္ဘီယန္တစ္ေၾကာကို ကိုင္လႈပ္သြားခဲ့တဲ့ အင္အားျပင္း ငလ်င္ၾကီး

ပုရြက္ဆိတ္ေတြဟာ အႏၱာတိကတိုက္ကလြဲျပီး က်န္တဲ့တိုက္ၾကီးအားလံုးမွာရွိပါတယ္။အဆိုပါတိုက္ေတြမွာ ပုရြက္ဆိတ္ေတြဟာ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ဘီလီယံ(၁၀၀၀)ကေန(၁၀၀၀၀)ၾကားအထိရွိေနပါတယ္။

ပုရြက္ဆိတ္ဟာ ကြဲျပားျခားနားတဲ့မ်ိဳးစိပ္ေပါင္း(၁၄၀၀၀)ေက်ာ္ရွိပါတယ္။တစ္ျခားအင္းဆက္ေတြက ၀တ္မႈန္ကူူးတဲ့ေနရာမွာအဓိကက်ေပမယ့္ ပုရြက္ဆိတ္ေတြကေတာ့ ပုရြက္ဆိတ္ကိုစားတဲ့အေကာင္ေတြအပါအ၀င္ အျခားမိ်ဳးစိပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕အစားအစာျဖစ္ပါတယ္။  

Wikimedia Commons

ကမၻာေပၚမွာ ယင္ေကာင္မရွိရင္ ေခ်ာကလက္ဆိုတာလည္း ရွိလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ယင္ေကာင္ေတြဟာ နာမည္ဆိုးနဲ႔ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အင္းစက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။သူတို႔ေတြဟာ ဖုန္နဲ႔သီးသန္႔စပ္ဆက္ေနျပီး ေရာဂါကူးစက္မႈနဲ႔ လူေတြအိပ္ခ်ိန္မွာ နားမခံသာေအာင္ တ၀ီ၀ီနဲ႔အသံေပးမႈေတြေၾကာင့္ လူေတြကမုန္းတီးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္ေကာင္ေတြဟာ အပူပိုင္းေဒသ သီးႏွံေတြအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ ၀တ္မႈန္ကူးသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရ မယ္ဆိုရင္ ေခ်ာကလက္ရဲ႕တည္ရွိမႈျဖစ္တဲ့ ကိုကိုးကို ၀တ္မႈန္ကူးေပးသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

amazon.com

ပိုးေတာင္မာေတြဟာ သဘာ၀တရားကို ထိန္းညိႈေပးသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ပိုးေတာင္မာေတြရဲ႕မ်ိဳးစိပ္(၃၇၅,၀၀၀)ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ကမၻာေပၚမွာ ကြဲျပားျခားနားမႈအမ်ားဆံုးရွိတဲ့ အင္းဆက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေၾကာင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ဆံုးရံႈးမႈေတြကိုျဖစ္ေစပါတယ္။ ဥပမာေျပာရမယ္ဆိုရင္ မကၠဆီကိုနဲ႔အေမရိကန္အလယ္ပိုင္းရွိ ထင္ရွဴးေတာေတြအတြက္ အဆိုးရြားဆံုးေသာ သစ္ေတာပိုးမႊားေတြျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ အျခားမ်ိဳးစိပ္ေတြကေတာ့ အျပဳသေဘာသက္ေရာက္မႈေတြရွိပါတယ္။ ဥပမာေျပာရမယ္ဆိုရင္ ladybug ပိုးေတာင္မာေတြဟာ ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြကုိတိုက္ခိုက္တဲ့ အင္းဆက္ပိုးေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါတယ္။

Pixabay/Richard655

ပုရစ္ဟာ ေျမဆီလႊာက်န္းမာေရးအတြက္ အေရးႀကီးသူေတြပါ။

READ
(၄၈)နာရီအတြင္း အပူဆံုးကေန အေအးဆံုး ရာသီဥတုကို ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ Colorado ျပည္နယ္

ပုရစ္မ်ိဳးစိပ္ေပါင္း(၁၀၈၂)ထဲမွ (၂၅.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ အေယာက္(၁၅၀)ေက်ာ္ရဲ႕ေလ့လာခ်က္ေတြအရသိရပါတယ္။သူတို႔ဟာ ငွက္ေတြ၊ တြားသြားသတၱ၀ါေတြ နဲ႔လူေတြရဲ႕အစားအစာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ပုရစ္ေတြဟာ မကၠဆီကန္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕အစားအစာတစ္ခု ျဖစ္ျပီး ပုရစ္ဟာလူေတြကို ပရိုတင္းဓာတ္ပမာဏမ်ားစြာ ေထာက္ပ့ံေပးတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

Thae Su

SHARE