ကုိယ္ခ်စ္ရတဲ့သူငယ္ခ်င္းက ကုိယ့္မေကာင္းေၾကာင္းေတြကို ေျပာေနခဲ့သူျဖစ္မယ္ဆိုရင္…

ဘ၀မွာ အသက္ရွိေနသမွ် လူေပါင္းစုံနဲ႔ ႀကံဳေနရဦးမွာပါ။ ဒီလုိလူမ်ိဳးစုံထဲကမွ ေကာင္းတဲ့သူေတြရွိသလုိ မေကာင္းတဲ့သူေတြလည္း ရွိေနမွာပါ။ လူတုိင္းက ကုိယ့္လုိပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္က ခင္သလုိ သူတုိ႕ဘက္က ခင္ခ်င္မွ ခင္ၾကတာပါ။ ကုိယ့္က အခ်စ္ဆုံးသူငယ္ခ်င္းလုိ႕ သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ သူတုိ႕က သတ္မွတ္ခ်င္မွ သတ္မွတ္ၾကတာပါ။ တကယ္လုိ႕ သင့္ခ်စ္ရတဲ့ သူငယ္ခ်င္းက သင့္မေကာင္းေၾကာင္းေတြကို အပုပ္ခ်ေျပာေနခဲ့သူ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္…

(၁) ဒဲ့ေျဖရွင္းလုိက္ပါ

Shutterstock

သင့္အေၾကာင္းေတြကုိ မေကာင္းေျပာေနခဲ့သူက သင့္ခ်စ္ရတဲ့သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္ေနခဲ့တယ္ဆုိရင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေျဖရွင္းလုိက္တာ ပုိေကာင္းပါတယ္။ တျခားသူက ေျပာမွ သင့္သူငယ္ခ်င္းက သင့္မေကာင္းေၾကာင္းေျပာေနသူဆုိရင္ သင္ကုိယ္တုိင္ သြားေမးပါ။ တကယ္လုိ႕ ဟုတ္ေနခဲ့တယ္ဆုိရင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဘာေၾကာင့္လဲဆုိတာကို ေမးလုိက္ပါ။

(၂) ဒုတိယအခြင့္အေရး ေပးလုိက္ပါ

Shutterstock

တကယ္လုိ႕ သင့္သူငယ္ခ်င္းက ေတာင္းပန္ခဲ့ရင္ ၊ သူမွာ အေၾကာင္းရွိေနခဲ့ရင္ ဒုတိယအခြင့္အေရး ေပးလုိက္ပါ။ သူငယ္ခ်င္းက ဒုတိယအခြင့္အေရးေပးဖုိ႕တန္တယ္ဆုိရင္ ေပးၾကည့္ၿပီး အရင္အတုိင္း ျပန္ေနေပးပါ။ တကယ္ေတာ့ မေကာင္းေျပာခံလုိက္ရတဲ့ သင့္အေနနဲ႕ေတာ့ အခြင့္အေရးမေပးခ်င္မွန္း သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္းနဲ႕ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕စိတ္ဓာတ္ကို ျပန္ျပင္ေပးလုိက္ပါ။

READ
ပုိက္ဆံမရွိျခင္းရဲ႕ေကာင္းကြက္ (၅)ခု

(၃)  ခြင့္လႊတ္ေပးလုိက္ပါ

Shutterstock

ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္းက လူတစ္ေယာက္ရဲ႕စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစႏုိင္သလို သူကုိယ့္သူလည္း ရွက္စိတ္၀င္လာၿပီး စိတ္ဓာတ္ေျပာင္းသြားႏုိင္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းလုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ကို ဒုတိယ အခြင့္အေရးေပးၿပီး ခြင့္လႊတ္ေပးလုိက္ပါ။ သူကုိယ့္သူ ရွက္စိတ္နဲ႕ ျပဳျပင္လာပါလိမ့္မယ္။ ခြင့္လႊတ္လုိက္တာက သင့္စိတ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းမွာပါ။

Hannwe Soe

SHARE