အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားOrgasmမရရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း

ေလ့လာမႈေတြအရ အခ်ိဳ႕အိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာ အိမ္ေထာင္ရွင္၂ဦးမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြက Orgasm တစ္ခါမွာ မရရွိ
ဖူးတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ခင္ပြန္းသည္ေက်နပ္ေစဖို႔ ဟန္ေဆာင္ျပီးOrgasm
ရခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေလ့ရွိေၾကာင္းကိုုလည္း အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

Mayoေဆးခန္းနဲ႔ Indiana ေဆးတကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္းျပီးလုုပ္ေဆင္ခဲ့တဲ့ သုေတသနမွာေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးOrgasmမရ
ျခင္းက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တစ္ခုထဲေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ ေအာက္ပါအခ်က္(၂)ခ်က္နဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတယ္လို႔ဆိုုပါတယ္။

ေယာက္်ားေလးေတြ Orgasmမရျခင္းက အာရံုေၾကာစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ သုေတသနျပဳလုုပ္သူ
DR Siegelက “ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္ရ့ဲ Orgasm ခႏၶာကိုယ္ရဲ့ အာရုံေၾကာစနစ္နဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတယ္။
အာရံုေၾကာစနစ္ကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမွန္ကန္မွ ေက်ာရိုးကတစ္ဆင့္ လိင္တံဆီသို႔ ခံစားမႈဟာ စီးေမ်ာသြားတတ္
တာျဖစ္ပါတယ္။”လို႔ဆိုုပါတယ္။

woman2

ေယာက္်ားေလးေတြအတြက္ Orgasmရဖိုု႕ မခက္တတ္ေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ေတာ့ Orgasmရဖို႔ခက္ခဲ
ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အဓိက အမ်ိဳးသမီးေတြ  Orgasmမရျခင္းကေတာ့ မိမိရဲ့လင္ေယာက္်ားနဲ႔ ပြင့္လင္းမႈမရွိတာပဲ
ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။ မိမိကဘယ္လိုုအေနအထားမ်ိဳးမွာ ပိုျပီးအာရံုေၾကာေတြကိုထိလဲ၊ ဘယ္လိုအေနအထားကို
ပိုသေဘာက်လဲ စသျဖင့္ အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြမွာ ရွိသင့္ပါတယ္။ အျမဲတမ္းဟန္ေဆာင္ေနျခင္းက သာယာတဲ့အိ္မ္
ေထာင္ေရးကိုု မျဖစ္ေပၚေစပဲ။အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈေတြကို ဦးတည္ေစပါတယ္။

READ
အိမ္ေထာင္ေရးသုခကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးစြမ္းႏုိင္တဲ့ အစားအစာမ်ား

ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ မိမိရဲ့လင္ေယာက္်ားနဲ႔ ပြင့္လင္းစြာေျပာဆို ဆက္ဆံဖို႔သိပၺံပညကေတာ့ အၾကံ
ျပဳထားပါတယ္။

shwemom post photo (1)

SHARE