ျပႆနာကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေတြ႔ရမွာ အရမ္းမုန္းၾကတဲ့ ရာသီခြင္ (၅) ခု

pexels/SHAHBAZ ZAMAN

နကၡတ္ေဗဒမွာ ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနေတြ ျပႆနာေတြကိုရင္ဆိုင္ရမွာ မုန္းတီးတဲ့ ရာသီခြင္၅ခုရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႔ အခ်င္းမမ်ားရဖို႔အေရး ျပႆနာေတြကို အျမဲလိုလိုေရွာင္တိမ္းေလ့ရွိသူေတြပါ။ အခုအခါမွာေတာ့ အခက္အခဲေတြေတြ႔လာတဲ့အခါ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ရမွာ မုန္းတဲ့ရာသီခြင္ ၅ ခုကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

pexels/pixabay

Libra (September 23 – October 22)

Libra ေတြဟာ ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနေတြကို ရင္ဆုိင္ရမွာမၾကိဳက္ၾကပါဘူး။ ဘယ္လို အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ပါေစ၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမယ္ဆိုရင္ ေရွာင္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ေလ ခြတီးခြက်အေျခအေနေတြကိုေတာ့ မကိုင္တြယ္ႏိုင္ပါဘူး။

Cancer (June 21 – July 22)

စိတ္ခံစားမႈမ်ားၿပီး ခံစားမႈျပင္းထန္တဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ ဘယ္လိုပဋိပကၡမ်ိဳးကိုမဆို ေရွာင္ဖို႔ၾကိဳးစားၾကပါတယ္။ အခက္အခဲေတြနဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါ ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္ၿပီး အေျခအေနကုိ ေသခ်ာမကိုင္တြယ္ႏိုင္ပါဘူး။ စိတ္ညစ္ရမွာစိုးတာေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔မေတြ႔ေအာင္ ေရွာင္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။

Virgo (August 23 – September 22)

သူတို႔ေတြကေတာ့ ပဋိပကၡထဲဝင္တာထက္စာရင္ ျပႆနာရဲ႕အေျဖရွာဖို႔ ၾကိဳးစားၾကပါတယ္။ စိတ္ရွည္ၿပီး လက္ေတြ႔က်သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတစ္ပါးနဲ႔ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မယ့္အစား ျပႆနာကို ယုတိၱနည္းက်က်ေျဖရွင္းဖို႔ ၾကိဳးစားတတ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

READ
ေမြးရက္အလိုက္ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ တိရိစာၦန္သေကၤတမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္
Freepik_Isha

Pisces  (February 19 – March 20)

စိတ္ကူးယဥ္ကမာၻထဲမွာေနထိုင္ရတာ ႏွစ္သက္သူေတြျဖစ္ၿပီး ဘယ္လို ထိပ္တိုက္ရင္ဆို္င္မႈမ်ိဳးမဆုိ အားလံုးေရွာင္တတ္ပါတယ္။ အခက္အခဲနဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါ အေျခအေနကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းရမလဲ နားမလည္ဘဲ ကူကယ္ရာမဲ့သူေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပႆနာေတြ႔လို႔စိတ္ညစ္ရင္ေအာင္ တိတ္တိတ္ပဲေနေလ့ရွိပါတယ္။

Sagittarius (November 23 – December 21)

ျပႆနာကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေတြ႔တာထက္ သည္းခံလိုက္ပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရတာ သူတို႔အတြက္ စိတ္ရႈပ္စရာပါ။ Sagi ေတြရဲ႕စိတ္ဟာ လြတ္လပ္ပါတယ္။ ဘဝကိုေပ်ာ္ေပ်ာ္ေန ခရီးသြားၿပီး ေလ့လာစူးစမ္းခ်င္ၾကသူေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္္ စိတ္ဖိအားမ်ားတဲ့အေျခအေနေတြဆိုတာ သူတို႔ကိုင္တြယ္ဖို႔အတြက္ ခက္ခဲလြန္းပါတယ္။

ShweMom

SHARE