ျမင္းက်ားမႀကီးနဲ႔ ျမည္းတုိ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးမွ ေမြးလာတဲ့ မ်ိဳးစပ္ကျပား Zonkey ေလး

Twitter/TheSheldrickTrust-

Zebra (ျမင္းက်ား)နဲ႔ Donkey (ျမည္း)တုိ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး ရရွိလာတဲ့ မ်ိဳးစိတ္အသစ္ကို Zonkey လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ Zebroid လုိ႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Zebroid ဆုိတာကေတာ့ ျမည္းနဲ႔မွမဟုတ္ဘဲ၊ ျမင္းနဲ႔ ဒါမွမဟုတ္ တျခားသတၱဝါတစ္ေကာင္ေကာင္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး ျဖစ္လာတဲ့မ်ိဳးစိတ္အသစ္အတြက္ ပုိၿပီးနီးစပ္ပါတယ္။

အခုျဖစ္စဥ္ကေတာ့ ကင္ညာႏုိင္ငံ၊ Chyulu Hills National Park မွာ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီမွာ သဘာဝသား႐ုိင္းတိရစာၦန္ေတြ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနၿပီး၊ ျမင္းက်ားေတြလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ Sheldrick Wildlife Trust အဖြဲ႕က ဒီ Zonkey ေလးကို သတိထားမိခဲ့တာပါ။

Twitter/TheSheldrickTrust

Zonkey ေလးကို ေသခ်ာၾကည့္တဲ့အခါ မိခင္ျမင္းက်ားမႀကီးဆီက အမည္းေရာင္အစင္းအက်ားေတြ ပါဝင္ေနေပမယ့္ ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္းရဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္းအနည္းငယ္သာ ပါဝင္ေနတာပါ။ က်န္တာကေတာ့ အညိဳေရာင္အေမြးေတြ ဖုံးအုပ္ထားၿပီး၊ သူ႕ဖခင္ရဲ႕ မ်ိဳးဗီဇကုိ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။

 

ျမင္းက်ားမေတြဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ (၁၂)လေလာက္အထိ ၾကာတတ္ပါတယ္။ ဒီျမင္းက်ားမေလးဟာ Tsavo East National Park ကေန ေျခဦးတည့္ရာ ထြက္လာခဲ့ရင္း ဝန္ထမ္းေတြက Chyulu Hills National Park ကို ေခၚေဆာက္လာခဲ့တာပါ။ နာမည္ေတာင္ မေပးရတဲ့ ျမင္းက်ားမေလးျဖစ္ပါတယ္။

ေနရာအသစ္မွာ သူမဟာ ျမည္းတစ္ေကာင္နဲ႔ အကၽြမ္းတဝင္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ထူးဆန္းရွားပါးတဲ့ Zonkey ေလးကို ေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ သူတုုိ႔ သားအမိႏွစ္ေကာင္ဟာ Chyulu Hills National Park မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနပါတယ္။ ဒီပန္းၿခံမွာေတာ့ ေတာေကာင္ႀကီးေတြ အေရအတြက္အားျဖင့္ နည္းပါးတာေၾကာင့္ Zonkey ေလးအဖုိ႔ သဘာဝအတုိင္း ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ရပါတယ္။

လင္းသူရိန္

SHARE